Voorzien in de heterogene en complexe vragen van klanten en anderzijds kosten zo laag mogelijk houden vanwege beperkte budgetten. Dat is de uitdaging waar de zorgsector voor staat.Om een balans te vinden tussen variëteit en kosten wordt steeds gezocht naar toepassingsmogelijkheden van  managementconcepten die veel zijn toegepast in productieomgevingen. Monique Eissens-van der Laan onderzocht de toepassing van het managementconcept ‘modulariteit’ binnen de professionele dienstverlening, in het bijzonder binnen de gezondheidszorg.
Modulariteit verwijst naar de mate waarin een dienst kan worden opgedeeld in kleinere, relatief onafhankelijke onderdelen met een specifieke functie, die vervolgens op verschillende manieren met elkaar gecombineerd kunnen worden. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van dit managementconcept in professionele dienstverlening en het is onduidelijk wat precies een dienst- of zorgmodule is. Daardoor bestaat er weinig inzicht over hoe modulariteit een bijdrage kan leveren aan het balanceren van variëteit en kosten in de context van professionele dienstverlening.
Eissens-van der Laan ontrafelt de ontwerpkeuzes en hun samenhang biedt in haar proefschrift een overzicht van de manier waarop modulariteit kan worden toegepast in het ontwerp van (professionele) diensten.  Het overzicht van de verschillende decompositielogica’s en de professionele service architecturen laat zien dat sommige architecturen meer modulair zijn dan anderen. Eissens-van der Laan stelt in haar proefschrift dat een hoge mate van input- en procesonzekerheid in professionele diensten een decompositielogica die meerdere niveaus omvat minder haalbaar maakt. Zij laat tevens zien dat modulariteit wel degelijk toegepast kan worden in het ontwerp van professionele diensten. De manier waarop het concept wordt toegepast is bepalend voor de mate waarin variëteit en kosten worden gebalanceerd.
Eissens-van der Laan toont aan dat de manier waarop heterogeniteit in de vraag wordt geclassificeerd een belangrijk vertrekpunt is in het ontwerpen van persoonsgerichte zorg voor relatief lage kosten, omdat deze classificering van invloed is op veel ontwerpkeuzes die later tijdens het ontwerpproces gemaakt worden. Zo lang de vraag niet persoonsgericht wordt geclassificeerd, zal het aanbod ook nooit persoonsgericht zijn, hoe modulair het ontwerp ook mag zijn.
Monique Eissens-van der Laan studeerde Bedrijfskunde. Zij verrichtte haar onderzoek binnen het programma Operations Management & Operations Research van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMW, het transitie-experiment van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Promotie: M.R. (Monique) Eissens-van der Laan, MSc
Wanneer: 25 juni 2015
Aanvang: 12:45
Promotors: prof. dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus, prof. dr. J.P.J. (Joris) Slaets
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde