Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij evacuatie bij brand. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Tijdens een bijeenkomst op 31 mei deelden brancheorganisaties en zorgprofessionals de eerste resultaten en werd op spectaculaire wijze de site www.dezorgbrandveilig.nl gelanceerd.

Alles op alles
Minister Edith Schippers van VWS onderstreepte tijdens de bijeenkomst het belang van aandacht voor brandveiligheid in de zorg. “Brandveiligheid is zo vanzelfsprekend dat we ervan uitgaan dat dit in Nederland altijd wel goed zit, ondanks dat we een aantal heel nare incidenten hebben gehad. Branden in zorginstellingen, waarbij ook mensen zijn omgekomen. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen”, aldus de minister. Die woorden zette Schippers kracht bij door toe te zeggen De Zorg Brandveilig waar nodig financieel te blijven steunen. Twee jaar geleden heeft VWS al een miljoen euro geinvesteerd in het programma.

Risicogestuurde brandveiligheid
De Zorg Brandveilig pleit voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg. Dit blijkt het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop. In de zorg zijn cliënten of patiënten vaak niet in staat om een ruimte of gebouw bij een calamiteit zelfstandig te verlaten. Bijvoorbeeld omdat ze zich fysiek niet kunnen verplaatsen, omdat ze uit angst niet in staat zijn te handelen of omdat ze de noodzaak van een ontruiming niet begrijpen. Bovendien kan het gedrag van cliënten, bijvoorbeeld voortkomend vanuit hun ziektebeeld, een groter risico op het ontstaan van brand vormen. Vaak zijn er andere of aanvullende maatregelen nodig om het voorkomen van brand en een veilige en tijdige ontruiming bij brand te kunnen garanderen.

Online kennisbank
Tijdens de bijeenkomst op 31 mei in GGZ-instelling HVO-Querido in Amsterdam werden in inhoudelijke sessies kennis en praktijkervaringen gedeeld met professionals uit de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra. Ook werd de online kennisbank www.dezorgbrandveilig.nl gelanceerd met een gezamenlijke onthulling door cliënten van HVO-Querido en de brandweer. De online kennisbank verzamelt de meest actuele inzichten over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg.

Bron: De Zorg Brandveilig