De zorgsector wordt geconfronteerd met grotere aantallen patiënten en een toenemend accent op efficiëntie. Eén van de manieren waarop zorgorganisaties proberen tot

efficiëntere processen te komen is door het toepassen van het Toyota Productie Systeem, meer bekend onder de naam Lean. Oskar Roemeling richtte zijn promotieonderzoek aan de Rijks Universiteit Groningen op de effectiviteit en toepassing van Lean in de zorgsector. Hij concludeert dat er meerdere mogelijkheden zijn om Lean in de zorg effectiever toe te passen. Zo laat hij zien dat het omgaan met variabiliteit zich niet hoeft te uiten in wachtende patiënten of wachtende capaciteitsbronnen, maar dat capaciteitsbronnen (bijvoorbeeld verpleegkundigen) ook met variabiliteit om kunnen gaan door hun bewerkingstijden aan te passen, door het reduceren van het aantal taken of het versnellen van de taken in het werk.

Het reduceren van verspillingen is een speerpunt in een Lean-aanpak. Naast het reduceren van verspillingen worden Lean-initiatieven ook geacht zich te richten op variabiliteit en de hieruit voortkomende buffers. Er wordt onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke en kunstmatige variabiliteit. Deze kunstmatige variabiliteit komt voort uit ons eigen handelen en moet worden gereduceerd. In een zorgomgeving zijn voornamelijk tijds- en capaciteitsbuffers van toepassing. Naast deze reeds bekende buffervormen is er in het proefschrift van Roemeling ook uitgebreid aandacht voor een ander buffermechanisme: het bufferen met bewerkingstijd.

Roemelings onderzoeksresultaten dragen bij aan de basis van Lean-theorie. In vier onderzoeksprojecten richt hij zich op de rollen van variabiliteit en buffers, aspecten van Lean-volwassenheid. Ondanks het grote aantal bestudeerde interventies in het eerste onderzoeksproject zijn er slechts enkele interventies die aantoonbaar variabiliteit reduceren en doorlooptijd verkorten. Het overgrote deel van de interventies blijkt zich te richten op het reduceren van duidelijke verspillingen. Roemeling laat zien dat een relatief kleine kennisbijdrage de focus van de interventies weet te verbreden.

Oskar Roemeling studeerde Human Resource Management. Hij verrichte zijn onderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, waar hij docent/onderzoeker is. Het werd gefinancierd door Stichting Achmea Gezondheidszorg.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/09f0bbc4-1aed-46ba-b399-aff09aaa0a2d

Promotie: O.P. (Oskar) Roemeling, MSc
Wanneer: 09 juni 2016
Aanvang: 14:30
Promotors: prof. dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus, prof. dr. ir. J. (Jannes) Slomp
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Bron: RUG