UGent en Delta Lloyd Life sluiten een overeenkomst om een onderzoeksleerstoel op te richten met als thema “Perspectieven op een gezond en gelukkig leven”. Hoogleraar van de leerstoel is gezondheidseconoom prof. Lieven Annemans.

Het onderzoek spitst zich toe op de complexe relatie tussen gezondheid en geluk en vooral op de factoren die beide cruciale aspecten van het leven beïnvloeden. Professor Annemans stelt maandag al de eerste inzichten hieromtrent aan de pers voor.

Prof. Lieven Annemans: “De relaties tussen deze elementen zijn complex. Uit internationaal onderzoek blijkt dat gezondheid geluk beïnvloedt en omgekeerd. De leefomgeving van mensen bepaalt dan weer zowel gezondheid als geluk. Dat geldt ook voor het inkomen, maar slechts tot in zekere mate. We willen in die relaties meer inzicht krijgen, aan de hand van onderzoek bij de Belgische bevolking.”

Naar concrete aanbevelingen op alle niveaus
Het onderzoek anticipeert op de evoluties in de maatschappij, meer bepaald inzake aspecten die met gezondheid en geluk kunnen te maken hebben. In de eerste plaats gaat het dan over telematica (en tele-geneeskunde), robotisering, stamceltherapieën, 3D-toepassingen en alternatieve energiebronnen.

Daarbij is er ook een bijzondere aandacht voor de evolutie van de sociale ongelijkheid. Hoe kan de maatschappij er voor zorgen dat niet alleen zij die vandaag al een grotere kans hebben op een gezond en gelukkig leven, maar ook zij die vandaag veel minder kansen hebben, toch die kansen zien stijgen in de toekomst?

Het project, dat twee jaar zal duren, zal uiteindelijk leiden tot maatschappelijke aanbevelingen voor scholen, werkgevers, overheden en de burger zelf.

Filip Depaz (CEO Delta Lloyd Life): We investeren in deze leerstoel omdat we als verzekeraar en als beschermingsexpert willen bijdragen aan de ontwikkeling van kennis op het vlak van gezondheid, en de bewustwording omtrent het belang van een gezonde levensstijl aanwakkeren. De beste bescherming begint immers bij de mensen zelf, bij een gezonde levensstijl. In 2015 en 2016 hebben we telkens 1000 werknemers bevraagd over hun gezondheid en hun levensstijl, dit “Gezonderzoek” leverde telkens interessante inzichten op. In 2017 willen we met de leerstoel de gezondheid van alle Belgen onder de loep nemen, met een thematische focus op de relatie tussen gezondheid en geluk. We kijken uit naar de inzichten die we samen met professor Annemans zullen verwerven.

Naast uitgebreide studie van de actuele, relevante wetenschappelijke literatuur, zullen de wetenschappers in het kader van de leerstoel een representatieve steekproef van de Belgische bevolking houden. Het project is ambitieus en zal expliciet de publieke opinie bij de thematiek betrekken.

Bron: UGent