framework voor circulaire bestaande gebouwen

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een framework voor circulaire bestaande gebouwen gepubliceerd. Met dit internationale instrument wil DGBC de bruikbaarheid van circulaire bouwoplossingen verbreden. Belangrijke onderwerp daarbij is de plaats van circulariteit in de hele bouwopgave, ook voor bestaand vastgoed. Het framework definieert het begrip ‘bestaand circulair gebouw’ en reikt indicatoren aan om de circulariteit te kunnen meten.

Eerder, in 2018, stelde DGBC het ‘Framework for Circular Buildings’ op voor nieuwbouw. Gezien het grote aandeel van bestaande bouw bestaat behoefte aan een leidraad voor gebruik en beheer van bestaand vastgoed. Immers: 80% van het huidige vastgoed bestaat nog in 2050. Waar moeten we voor bestaande bouw prioriteit aan geven? De indicatoren van het framework geven inzicht in de prestaties, het beheer en het gebruik van bestaande gebouwen.

Circulaire strategieën

Gebouwen hebben altijd hulpbronnen nodig, zoals energie, materialen en water.  Ze hebben daarnaast ook een functie om het welzijn van mensen te dienen en aan de biosfeer bij te dragen. Deze indicatoren zijn opgenomen in dit framework. Het is dan ook breder toepasbaar dan alleen voor BREEAM. Gebouweigenaren, beleidsmakers en adviseurs kunnen het framework gebruiken om een scherp beeld van circulariteit voor de bestaande bouw te krijgen. Het instrument is tevens een inspiratiedocument voor de ontwikkeling van circulaire strategieën om de bestaande gebouwde omgeving sneller te verduurzamen.

“Dit framework geeft een duidelijke kapstok in een woud aan allerlei ontwikkelingen”, stelt Inge van Baardwijk van Schiphol. “Energie wordt al langer geborgd in meerjarige onderhoudsplannen. Circulariteit moet een veel grotere plek krijgen in MJOP. Het framework helpt daarbij.” Pam van de Klundert, Bouwinvest, vult aan: “Met het framework kunnen we voortborduren op bestaande processen. Dit framework biedt handvatten om aan de slag te gaan met circulariteit binnen alle facetten van het gebouwmanagement.”

Indicatoren voor BREEAM(-NL) In-Use

Dit framework is een voortzetting van  de benadering van het eerste framework, met specifieke uitwerking naar gebruik en beheer van bestaand vastgoed. Daarom wordt de koppeling nu gemaakt met BREEAM(-NL) In-Use; versus BREEAM(-NL) Nieuwbouw voor het eerste framework. Het framework is ook een handreiking aan de BRE om de Nederlandse expertise over de circulaire (bouw)economie te vertalen naar de internationale BREEAM In-Use standaard.

Het internationale rapport is tijdens de WasteBuild-conferentie op vrijdag 16 juli aangeboden aan Tom Wilson, Delivery manager BREEAM bij BRE. Wilson: “BRE en DGBC werken nauw samen om BREEAM verder te ontwikkelen. Dit rapport is een goed voorbeeld van het ontwikkelen van thought leadership op het gebied van circulariteit en duurzaam materiaalgebruik. Het framework zal richtinggevend zijn voor ons denken over circulariteit en we zullen bekijken hoe het kan worden opgenomen in toekomstige versies van BREEAM.”

Samenwerking

Het rapport kwam tot stand in een samenwerking tussen DGBC, Circle Economy, Metabolic, SGS Search, Alba Concepts en Valstar Simonis. Het framework is mede mogelijk gemaakt door de Laudes foundation, Bouwinvest en Schiphol.

 

> Het rapport is hier te downloaden