Welke biologiedocent daagt leerlingen uit om ‘out of the box’ een maatschappelijk probleem aan te pakken? Maak een filmpje en win een prijs!

Wereldwijd probleem
Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Steeds vaker zijn bacteriën resistent tegen antibiotica. Hierdoor worden infecties in de toekomst moeilijker te behandelen en kunnen ze levensgevaarlijk worden. Belangrijk onderdeel van de bestrijding van antibioticaresistentie is het voorkómen dat resistente bacteriën zich verder verspreiden.

 

Maak een filmpje
Het RIVM nodigt biologiedocenten uit om leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO mee te laten strijden tegen antibioticaresistentie. Denk na over innovatieve oplossingen en werk deze uit in een inspirerend filmpje.

 

Verspreiding
Het filmpje heeft als kernvraag: hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën? Denk aan verspreiding in ziekenhuizen/verpleeghuizen, het milieu, ons voedsel, door dieren, of door reizigers vanuit het buitenland. Kies een van deze verspreidingsthema’s en bedenk een ludieke aanpak of een innovatieve invalshoek waarmee antibioticaresistentie succesvol kan worden bestreden. Maak hiervan een filmpje van 2 minuten. Een interessant onderwerp voor bijvoorbeeld een persoonlijke opdracht.

 

Presentatie en winnaars
De beste filmpjes worden door de leerlingen zelf gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 17 november in het kader van de Europese Antibioticadag. Dan wordt ook de winnaar gekozen. De inzenders van de filmpjes ontvangen een persoonlijke prijs. De winnaar wint daarnaast een prijs voor de hele biologieklas.

 

Aanmelden
Meld je aan vóór 21 september bij abr@rivm.nl. Je ontvangt een starterspakket met nadere informatie. Ook kun je gebruik maken van kennis van deskundigen. Vragen? Mail naar abr@rivm.nl.

Bron en foto: RIVM