Voor de intensieve behandeling en nazorg van leukemiepatiënten heeft Máxima Medisch Centrum (MMC) dit voorjaar het aantal beschermende ziekenhuiskamers verdubbeld. Hierdoor kunnen nog meer mensen met acute leukemie de benodigde langdurige intensieve zorg dichtbij huis krijgen.

Ruim 2.500 mensen per jaar krijgen de diagnose leukemie. Dit aantal neemt jaarlijks toe. Leukemie is de verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker en is een ernstige, soms levensbedreigende ziekte.

MMC heeft een belangrijke regionale functie voor de behandeling van leukemie en andere afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren. MMC is daarmee één van de kerncentra in de regio Zuidoost Nederland waar intensieve hematologische zorg kan plaatsvinden. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met MUMC+. Hiervoor heeft MMC drie gespecialiseerde hematologen in huis, die dagelijks bezig zijn met de intensieve patiëntenzorg.

Nieuwste behandelingen
Bij de meeste kwaadaardige hematologische ziekten neemt de kans op overleving de laatste jaren toe. Bij chronische myeloïde leukemie, een bloed- en beenmergziekte die wordt gekenmerkt door een woekering van witte bloedcellen, is de toegenomen kans op overleving het grootst. De verbeterde kansen op overleving hangen grotendeels samen met het beschikbaar komen van nieuwe behandelingen, de zogeheten doelgerichte therapie of ‘targeted therapy’, waarin MMC de afgelopen jaren veel expertise in heeft opgebouwd. Internist hematoloog-oncoloog Dr. Lidwine Tick is actief in diverse nationale en Europese werkgroepen die zich bezighouden met onderzoek naar hematologische ziekten. Tick: “Door deelname aan verschillende landelijke studies op het gebied van oncologie en hematologie loopt MMC voorop in de nieuwste behandelingen.”

Vertrouwd en persoonlijk
“Door acute leukemie en de intensieve chemotherapie wordt de afweer tijdelijk uitgeschakeld. De patiënt is daardoor heel vatbaar voor infecties, een simpele verkoudheid kan al levensbedreigend zijn. Een geïsoleerd verblijf in een beschermende ziekenhuiskamer is dan noodzakelijk”, vertelt Tick. Met de twee extra beschermende ziekenhuiskamers die in MMC Veldhoven in gebruik zijn genomen kunnen nog meer patiënten dichtbij huis worden verzorgd. Tick: “Deze patiënten moeten vaak meerdere weken in een beschermende ziekenhuiskamer verblijven. Dan is het prettig om in de buurt van naasten te zijn, in een omgeving die voor de patiënt vertrouwd en persoonlijk is.”

Bron en foto: MMC