(h)Oud de mond gezond. Dat is de naam voor het ouderenproject voor verzorgenden in verpleeghuis- en verzorgingshuizen.
Er wordt hard gewerkt aan dit ambitieuze project, waarvoor het Ivoren Kruis een schenking ontving van de VriendenLoterij. Het Ivoren Kruis roept tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten op die bereid zijn als vrijwilliger een éénmalige training te geven aan verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. De vrijwillige mondzorgverleners krijgen zelf een kosteloze opleiding via de Preventie Academie van het Ivoren Kruis.
De vrijwilligers worden op 3 manieren beloond: uitbreiding van hun vakkennis, kosteloze accreditatiepunten en maatschappelijke waardering voor hun vrijwilligerswerk. De verzorgenden en verplegenden krijgen van vrijwilligers een les over het belang van mondgezondheid en krijgen een interactieve presentatie over de uitvoering van de juiste handelingen. Met de opgedane kennis zijn zij in staat een op de cliënt afgestemde verzorging te bieden en is de drempel om iemands mond te verzorgen verlaagd.
Het project valt of staat met een goede afstemming met directies van verpleeg- en verzorgingshuizen. Uiteraard wordt geïnventariseerd in welke huizen al een mondverzorger in functie is of op een andere manier een bijdrage levert.
Wie belangstelling heeft als vrijwilliger aan (h)Oud de mond gezond mee te werken en dus de cursus te volgen, kan zich aanmelden via info@ivorenkruis.nl
De eerste cursus start 25 september 2015 (volgeboekt). De cursussen worden gegeven op 6 november 2015 (volgeboekt), 15 en 19 januari, 5 februari, 11 maart, 8 en 15 april en 3 junii 2016. De cursussen zijn gratis en worden op nader te bepalen locaties in het land gegeven.
De academielessen van (h)Oud de mond gezond
Doelgroep Tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten
Het doel is kennis verwerven over

  1. Mondgezondheid van kwetsbare en geriatrische ouderen in zorg- en verpleeghuizen
  2. De rol van een tandarts/mondhygiënist in een verpleeghuis
  3. Overdragen van kennis aan verzorgenden. Uiteenzetting taak vrijwilliger.
     
    Bron: Ivoren Kruis