De jury van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 heeft de drie nominaties bekendgemaakt: Akker71, Plus Wonen  en Thuishuis.

De drie projecten zijn inspirerende voorbeelden die eenzaamheid voorkomen of verminderen via speciale vormen van huisvesting. De prijs staat dit jaar in het teken van de woning en woonomgeving.
Deelnemers aan het Nationaal Eenzaamheid Congres 2015 in Lelystad bepalen de uiteindelijke winnaar op donderdag 24 september 2015.
Akker71 in Arnhem door Volkshuisvesting Arnhem is een voormalig verzorgingshuis middenin een woonwijk in Arnhem. Het heeft 145 kamertjes waar 100 mensen wonen; een grote groep is mensen met psychische problemen die hier beschermde huisvesting vinden. Ook wonen er islamitische ouderen, die een groot risico hebben op eenzaamheid in een gewoon verpleeghuis. 25 Ondernemers werken in Akker71 en 30 werkzoekenden leer-werken er. Het gebouw heeft veel gemeenschappelijke ruimtes; dit faciliteert ontmoeting tussen mensen. Ook de ontspannen manier van ondersteuning door Volkshuisvesting Arnhem draagt hieraan bij.
Plus Wonen door Stichting Plus Wonen, is een woon-zorgcomplex voor mensen met schizofrenie in Leusden en is door ouders geïnitieerd. In het complex wonen vijftien volwassen mensen met een psychosegevoeligheid. Het gebouw kent veel glas rond een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijk gebouw: dit nodigt bewoners uit deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Bovendien zorgt de plattegrond van het gebouw ervoor dat bewoners bijna altijd iemand tegenkomen op weg naar hun woning. Tot slot ligt het gebouw in een gewone woonwijk, waardoor bewoners makkelijker contact hebben met andere wijkbewoners.
Een Thuishuis door Stichting Thuis in Welzijn, is een speciale woning waar vijf tot zeven alleenstaande 60+-plussers met een smalle beurs bij elkaar wonen. Ze hebben een eigen verblijfsruimte en delen een woonkamer, tuin en logeerkamer. Twee projecten zijn gerealiseerd: in Deurne en Amstelveen. Harderwijk gaat dit najaar open. De doelgroep bestaat onder andere uit ouderen die (dreigen) te vereenzamen. Waar nodig ondersteunen vrijwilligers de bewoners. De mogelijkheid bestaat ook dat vrijwilligers huisbezoeken brengen aan alleenstaande ouderen in de buurt, om hen uit te nodigen om weer mee te doen.
De Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 is een initiatief van Coalitie Erbij en wordt dit jaar georganiseerd samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en CMO Flevoland. De prijs wordt uitgereikt door Jop Fackeldey, wethouder Wonen van Lelystad en vicevoorzitter VNG-commissie Ruimte en Wonen tijdens het openingscongres van de Week tegen Eenzaamheid.
Naast de eer gaat de winnaar naar huis met een kunstobject en à‚ € 5.000 ten behoeve van zijn of haar praktijk.
De jury bestaat dit jaar uit experts op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en eenzaamheid:

  • Hester van Buren, directeur/bestuurder woningcorporatie Rochdale
  • Anja Machielse, filosoof en sociaal wetenschapper, Universiteit voor Humanistiek
  • Armand Paardekooper Overman, architect – directeur fUSE, urban producer – SYNC
  • Ella Vogelaar, voorzitter Vereniging NOV en voorzitter Resto VanHarte
  • Leo Wijnbelt, voorzitter Coalitie Erbij (juryvoorzitter)

Fotobijschrift: De winnaars van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2014, Verpleeghuis Frankeland in Schiedam met de cursus Van huis tot thuis. V.l.n.r. Arie Ouwerkerk (directeur Coalitie Erbij), Els Nauta en Saskia Innemee (Frankeland), Hadassah de Boer (presentatie Nationaal Eenzaamheid Congres 2014).

Bron: Coalitie Erbij