Twee grote Nederlandse donorweefselbanken slaan vanaf dit jaar de handen ineen. Op 1 januari 2018 gingen de Euro Tissue Bank (Beverwijk) en BISLIFE (Leiden) op in ETB-BISLIFE. Door de fusie is één non-profitorganisatie ontstaan die bijna alle in Nederland toegepaste donorweefseltypen uitneemt, opslaat, bewerkt en distribueert.

Met hun fusie willen de twee weefselbanken de uitname, de opslag en het gebruik van gedoneerd menselijk weefsel in Nederland verder optimaliseren. Zo zal de nieuwe organisatie gespecialiseerde kennis gemakkelijker kunnen delen. Ook zal ze meer onderzoek kunnen doen naar nieuwe technieken in het gebruik van bijvoorbeeld huid, hoornvliezen (cornea’s), hartkleppen, bot- en peesweefsel.

“Hoogwaardige producten gebaseerd op donorweefsels leveren een onmisbare bijdrage aan onze gezondheidszorg,” aldus Piet Jan Kruit, directeur van het nieuwe ETB-BISLIFE; “Elk jaar krijgen duizenden patiënten een nieuwe kans op kwaliteit van leven dankzij de genereuze gift van Nederlanders die zich lieten registreren als weefseldonor. Het nieuwe ETB-BISLIFE zal nog meer dan nu kunnen werken aan manieren om die gift zo zorgvuldig, efficiënt en uitgebreid mogelijk te benutten.”

Schaalvoordelen
Partners in de fusie zijn Euro Tissue Bank (Beverwijk) en BISLIFE (Leiden). Euro Tissue Bank bewaart nu gedoneerd huid-, oog-, hart- en vaatweefsels; BISLIFE bewaart bot-, kraakbeen- en peesweefsels.

ETB-BISLIFE gaat voor het eerst in Nederland een zo breed spectrum van weefsels verzorgen. Dat zal schaalvoordelen geven in de hele keten, van de uitname van weefsel bij overleden donoren tot en met de levering van weefselproducten aan ziekenhuizen.

Zo zullen teams worden opgeleid die in één operatie álle gedoneerde weefsel respectvol en deskundig kunnen uitnemen. Dat past binnen plannen van de overheid om, op advies van de Gezondheidsraad, één organisatie in Nederland weefsels te laten uitnemen.

De nieuwe organisatie zal bovendien beter in staat zijn om hoogwaardige, gespecialiseerde kennis over opslag en bewerking van weefsels onderling te delen. ETB-BISLIFE zal ook meer ruimte hebben voor onderzoek en innovatie, met als doel schaars humaan weefsel aan nog meer patiënten dan nu ten goede te laten komen.

De fusiepartners nemen zich voor om alle faciliteiten op termijn op één locatie te huisvesten. Waar en wanneer dat het best kan gebeuren, wordt nu nog onderzocht.

Bron: ETB-BISLIFE