Intensief is er door een groot aantal ziekenhuizen en zorginstellingen afgelopen jaar gewerkt aan reductie van voedselverspilling.

Het gaat om de acht Universitair Medische Centra en een 15-tal zorginstellingen en ziekenhuizen in het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee. 
Dit heeft in de organisaties geleid tot bewustwording van de grootte van dit probleem én tot zichtbare resultaten: gebleken is dat 20 tot 30% reductie gedurende een eerste jaar haalbaar is voor veel instellingen. De verwachting is dat ook de komende jaren nog veel winst wordt geboekt.
Het UMC Utrecht is projectcoördinator. Projectpartners zijn Wageningen UR Food & Biobased Research, DCMR Milieudienst Rijnmond, ConsumerView en Stichting Diverzio. Dit doorbaakproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.
Deze week ontvangen circa 1.000 ziekenhuizen en zorginstellingen een brief met informatie over het doorbraakproject ‘Samen de spil in voedselverspilling’. Alle zorginstellingen worden opgeroepen om actief aan de slag te gaan met het reduceren van voedselverspilling.
Besparingen herinvesteren in kwaliteit
Voedselverspilling is een groot probleem in Nederland, jaarlijks worden grote hoeveelheden voedsel onnodig weggegooid, zo ook bij zorginstellingen. Gebaseerd op eerder onderzoek in ziekenhuizen is becijferd dat per instelling jaarlijks € 50.000 tot € 150.000 kan worden bespaard.
Het aanpakken van voedselverspilling levert allereerst een kostenreductie op. Het bespaarde geld kan geïnvesteerd worden in kwaliteitsverbetering en in nieuwe voedingsconcepten. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de behoeften en wensen van de patiënten en bewoners. Ook de behandeling van ondervoeding is een investering met een hoog rendement.
www.samendespil.nl
Op www.samendespil.nl is meer informatie beschikbaar en wordt ingegaan op het proces, van inkoop tot uitserveren. Tevens zijn er succesverhalen terug te vinden en kunnen tips & tricks worden gedeeld met andere instellingen. Verschillende partners in het project kunnen individuele instellingen desgewenst ondersteunen.