Patiënten met een verstopping van de linker kransslagader, bij wie tot op heden een openhartoperatie (bypass) het meest werd aanbevolen, zijn net zo goed af met de plaatsing van een medicijnafgevende stent (dotteren). Een dotteringreep is minder belastend en kent een kortere herstelduur dan een openhartoperatie. Deze bevindingen van onderzoekers van onder andere het Erasmus MC zijn onlangs gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

De coronaire bypassoperatie is lang beschouwd als de enige behandeling voor patiënten met verstopping van de linker kransslagader (LMCAD). Dit is de belangrijkste slagader van het hart die zuurstofrijk bloed naar het hart vervoert. Wanneer deze verstopt raakt met atherosclerotische plaques krijgt de patiënt een groot hartinfarct met vaak fatale afloop. Ongeveer twee derde van alle LMCAD patiënten hebben milde tot matige ziekte. Bij deze groep patiënten is nu bewezen dat het plaatsen van een medicijnafgevende stent even veilig is als de standaardbehandeling. Met een katheter die door een kleine opening in een bloedvat in de lies of de arm wordt ingebracht, kunnen stents worden geplaatst in de aangetaste slagader. Deze stents geven gedurende langere tijd een medicijn af, waardoor het dichtslibben van de ader wordt voorkomen.

Prof.dr. Pieter Kappetein presenteerde de uitkomsten van het onderzoek op een groot congres in Washington. Kappetein: “Patiënten met een milde of matige aantasting van de linker kransslagader die liever een zogenaamde minimaal invasieve behandeling willen, kunnen nu gerust zijn dat een stent net zo effectief is als een bypass-operatie, De stentplaatsing kan zelfs iets veiliger zijn.”

In beide groepen patiënten kreeg ongeveer 15 procent een hartaanval of een beroerte of stierf binnen drie jaar. In de eerste dertig dagen na de ingreep hadden stent patiënten een belangrijk lagere sterfte, beroerte of hartaanval dan de bypassgroep (4,9 vs. 7,9 procent). De onderzoekers benadrukken dat bij ernstige verstopping van de kransslagader de bypassoperatie aanbevolen blijft.