Ambassadeurs van Hoop, dat is de officiële titel van Mariska Spee, Mirelle Jacobs en Petra Ottens als ambassadeurs van het KWF-evenement SamenLoop voor Hoop.
Drie inspirerende vrouwen met elk een eigen verhaal en toch een gezamenlijke missie. De vrouwen hebben na een zeer ingrijpende periode van ziekte de draad weer opgepakt en wilden deze aanvaring met kanker ombuigen naar iets positiefs.
Hun wegen kruisten elkaar na hun deelname aan SamenLoop voor Hoop en hun nominatie als Ambassadeur van Hoop. Door zich als ambassadeurs in te zetten hopen zij andere (ex-)kankerpatiënten te steunen en laten zij zien dat er hoop is op overleving en betere tijden.
Ambassadeur van Hoop Mirelle Jacobs (42) uit Alphen aan den Rijn: ‘Kanker betekent niet altijd het einde.’
Mirelle Jacobs uit Alphen aan den Rijnwas net bevallen toen bleek dat ze borstkanker had. Geluk veranderde abrupt in verdriet. Haar familieleden waren haar grote steun. Zij hielpen haar met de verzorging van haar zoontje en na elkechemokuur werd ze verrast met een cadeautje. Na haar laatste bestraling hebben ze een groot feest georganiseerd, compleet met champagne en ballonnen. Ze noemden het Pink Sensationen de opbrengst ging naar KWF. Zo sleepten zij Mirelle door de moeilijke tijd heen. Mirelle overleefde, maar kreeg vijf jaar later ook nog longkanker. Weer brak een onzekeretijd aan. Het moeilijkste vond ze om het verdriet van de mensen om haar heen te zien. Lang werd Mirelle heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, maar inmiddels is ze weer gelukkig en gezond. Dit jaar gaat haar zoon Kelvin alweer naar de middelbareschool en ze durft weer te dromen over de toekomst. Mirelle Jacobs vertelt hierover: ”Ik had Kelvin om voor te vechten, want ik wilde hem zien opgroeien. Ik wil erbij zijn als hij trouwt, ik wil oma worden! Aan iedereen die met kanker te maken heeft, zou ik willen vertellen: kanker betekent niet altijd het einde. Dat wil ik als Ambassadeur vanHoop vertellen. Ik geniet veel meer van het leven. Deze ervaring heeft me doen inzien dat ik omringd word door heel veel lieve mensen. Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om als Ambassadeur van Hoop een steentje bij te dragen.” Dat zij er zelf nog is, heeftzij mede te danken aan de toenemende kennis over de behandeling van kanker. Mariska heeft sindsdien drie keer deelgenomen aan de SamenLoop voor Hoop. Vorig jaar heeft zij samen met haar vriendin een eigen team samengesteld met meer dan 100 lopers. Dat zij er zelf nog is, ziet zij mede dankzij de toenemende kennis over de behandeling van kanker.
Ambassadeur van Hoop Mariska Spee (43) uit Maastricht: ‘Als er maar één iemand door mijn verhaal positief wordt beïnvloed, dan heeft het al zin gehad voor me.’
Mariska Spee voelde in 2009 ineens een knobbeltje in haar borst. Na grondig onderzoek bleek het borstkanker met plaatselijkeuitzaaiing naar de okselklieren te zijn. Een klap in haar gezicht. Hoe vertel ik het aan mijn dochter? En hoe moet het nu verder met mijn gezin? Mariska herpakte zich snel en vond weer de kracht om er alles aan te doen om dit te overwinnen. Ze liet de moed niet zakken. Tijdens de vele behandelingen bleef Mariska zo veel mogelijk werken in hetbuurthuis als facilitair medewerkster en ze hield zich sterk tegenover iedereen. Eenmaal thuis huilde ze uit bij haar man en soms ook in haar eentje. Mariska vertelt wat kanker met haar heeft gedaan:“Ik heb het overleefd, mijn gezondheid isnu goed en ik ben nog sterker geworden. Als er maaréén iemand door mijn verhaal positief wordt beïnvloed, dan heeft het al zin gehad voor me. Als ambassadrice van KWF SamenLoop voor Hoopsta ik soms ineens mijn verhaal te vertellen voor een zaal vol mensen. In het begin is dat doodeng. Nu begin ik gewoon te praten en dan zie ik wel. De reacties geven mij veel steun. Dat ik mensen heb geraakt. Ik schijn positieve energie over te brengen.Daarom wil ik hiermee doorgaan en me inzetten voor het groter maken van de eventsén nogveel meer doen voor (ex-)kankerpatiënten. Als ambassadrice van KWF SamenLoop voor Hoop sta ik soms ineens mijn verhaal te vertellen voor een zaal vol mensen. In het begin vond ik dat doodeng. Nu begin ik gewoon te praten en dan zie ik wel. De reacties geven mij veel steun. Dat ik mensen hebt geraakt. Ik schijn positieve energie over te brengen. Ik wil daarom door hiermee en mijzelf hard maken voor het groter maken van SamenLoop voor Hoop én nog veel meer doen voor (ex-) kankerpatiënten.”
Ambassadeur van Hoop Petra Ottens (46) uit Borger: ‘Ik wil ook iets doen voor de mensen die na mij komen’
Petra Ottens ontdekte in 2008 een knobbeltje in haar borst. De kanker is inmiddels uit haar lijf, maar ze ondervindt nog elke dag de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Als Ambassadeur van Hoop vertelt Petra desondanks graag haar verhaal aan anderen. ”Binnen een half jaar had ik een compleet ander lijf. Ik kwam meer dan 25 kilo aan door hormooninjecties en tabletten, mijn krullen veranderden in stekeltjes. Ik herkende mezelf niet meer in de spiegel.” Petra wil dat kanker bespreekbaar wordtgemaakt. Ze leeft nog, doordat anderen dit soort dingen hebben gedaan om geld in te zamelen voor onderzoek. Daarom heeft ze‘ja’gezegd tegen KWF om Ambassadeur van Hoop te worden. Zo kan zij ook iets doen voor de mensen die na haar komen. Afgelopen jaar heeft zeals ambassadrice een hoop mooie en bijzondere momenten meegemaakt:“Ik heb al een keer een openingsceremonie mogen doen samen met kinderen die kanker hadden en ik heb een speech gehouden voor survivors. Mensen herkennen zich in mijn verhaal. Dat vind ik mooi.”Petra hoopt dat ze als Ambassadeur vanHoop nog meer mensen kan inspireren door zich in te zetten voor de strijd tegen kanker, in de hoop dat steeds minder mensen te maken krijgen met kanker.
Oproep van de Ambassadeurs van Hoop
Mariska Spee legt uit wat de SamenLoop haar heeft gebracht: “In 2010 deed ik voor het eerst zelf mee aan de SamenLoop voor Hoop. Nu ben ik een van de ambassadeurs. Het is geweldig om je samen in te zetten, en te zien hoeveel mensen daar kracht uitputten.” Afgelopen weekend werden de laatste SamenLopen van dit jaar gehouden. In totaal waren er dit jaar 35 SamenLopen door het hele land. Op elke SamenLoop is een cheque in ontvangst genomen en de opbrengsten druppelen nog binnen. Het totaal aan opbrengsten zal worden besteed aan kankeronderzoek. In 2016 staat een nieuwe reeks van SamenLoop voor Hoop-evenementen gepland en wat de ambassadeurs betreft mogen er meer plaatsen bijkomen op de kaart van Nederland. Daarom roepen Mariska Spee,Mirelle Jacobs en Petra Ottens – die vanaf dit jaar officieel Ambassadeurs van Hoop heten – vrijwilligers op om het SamenLoop-evenement volgend jaar in meer plaatsen te organiseren. Zodat we met elkaar nog meer geld voor kankeronderzoek kunnen ophalen. Petra:“Iets negatiefs willen omzetten in iets positiefs, daar gaat het uiteindelijk om.”Ook voor volgend jaar gaan zij door met hun gezamenlijke missie om meer mensen te inspireren, hoop en vertrouwen te geven. Zo willen zij samen de dag dichterbij brengen dat we kanker verslaan.
KWF Samenloop voor Hoop – Bij het evenement Samenloop voor Hoop lopen teams 24 uur lang op een parcours om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. De 24 uur durende wandelestafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Er wordt echter niet alleen gewandeld, maar ook stilgestaan bij het leven en tegelijkertijd wordt het leven gevierd. De teams hebben ook kraampjes met (zelfgemaakte) spulletjes, hapjes en drankjes, er zijn leuke activiteiten en artiesten zorgen voor een bijzonderesfeer.
SamenLoop voor Hoop is de Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Relay for Life, het grootste inzamelingsevenement ter wereld ten bate van kankerbestrijding. Meer informatie is te vinden op: www.samenloopvoorhoop.nl
Ambassadeurs van Hoop –officiële titel voor mensen die gekozen zijn als ambassadeurs van de KWF SamenLoop voor Hoop. Ook Mariska Spee (43, moeder van dochter en facilitair medewerkster in buurtcentrum Het Ruweel), Mirelle Jacobs (42, moeder van Kelvin, bestuurssecretaresse voor twee wethouders) en Petra Ottens (46, moeder van twee dochters en startende fotograaf) zijn Ambassadeurs van Hoop. Hun doel is (ex-)kankerpatiënten inspireren, en hoop en vertrouwen geven met het SamenLoop voor Hoop-evenement en daarmee geld op te halen voor kankeronderzoek.