Hogeschool Leiden neemt met drie projecten deel aan de in totaal 28 samenwerkingsinitiatieven die door de landelijke Zorgpactbeweging als koploper zijn gekenmerkt.
Dit maakte aanjager van het Zorgpact, Doekle Terpstra, onlangs bekend. De drie Leidse projecten zijn: de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn, Netwerkzorg bij ouderen met dementie en het Gezamenlijk leernetwerk in Zorg Innovatie Centra.
Lucienne van Laar, directeur cluster Zorg, is trots op de initiatieven waarvan nu al de eerste resultaten zichtbaar worden. In onze unieke samenwerking in deze projecten hopen we vandaag en in de toekomst een inspiratiebron te zijn voor alle partijen in het land die bezig zijn om werkwijzen te vinden die passen bij het flexibel, maatwerkgericht werken binnen de gezondheidszorg van de toekomst. De drie projecten van Hogeschool Leiden kenmerken zich door de intensieve betrokkenheid van het onderwijs, de overheid en (zorg)instellingen.
De Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn, opgericht in 2013, heeft als eerste programma gekozen voor het thema “Vitaal blijven heb je zelf in de hand”. Ambitie is om Leidenaren te laten profiteren van de beste zorg en ondersteuning gegeven door de professional van de toekomst en daarmee een vitalere stad te worden. De proeftuin is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, gemeente Leiden, TNO, Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Leiden Institute for Brain and Cognition van de Universiteit Leiden. Voorbeeld van een project binnen het thema ‘vitaliteit’ is het Kennisnetwerk Ouderen en Preventie waar in co-creatie een nieuwe aanpak van preventieve beweegprogramma’s voor ouderen door eerstelijns fysio- en oefentherapeuten samen met studenten, docenten en ouderen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.
In de Netwerkzorg bij ouderen met dementie werkt de hogeschool samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties toe naar een integrale aanpak van netwerkzorg bij ouderen met dementie in de regio Zuid-Holland Noord. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van de thuiswonende ouderen met dementie in hun behoeften.
Het creëren van een rijke, uitdagende en innovatieve leer- en werkomgeving voor studenten van meerdere niveaus en zorg- en welzijnsprofessionals. Bij het Gezamenlijk leernetwerk in Zorg Innovatie Centra staat centraal de (interprofessionele) samenwerking aan de kwaliteit en innovatie van de zorg in alle sectoren. Een samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen.
Het Zorgpact is een initiatief van het ministerie van OCW en VWS om overheden, onderwijsinstellingen en zorginstellingen met elkaar te verbinden met als doel de professionals van de toekomst te laten aansluiten bij de vragen uit de arbeidsmarkt. Koplopers kenmerken zich door het inspelen op de zorgvraag in de regio, werken samen met regionale partners, leggen verbindingen tussen onderwijs, zorg en gemeenten en zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de toekomstige arbeidsmarkt. Al deze elementen worden ingezet om de kwaliteit van zorg voor iedereen te verhogen en toekomstbestendige zorgprofessionals te waarborgen.