Kenniscentrum Zorginnovatie is verheugd met het zeer positieve oordeel uit de onderzoeksevaluatie.
Het BKO (Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek) beoordeelde de kwaliteit van het onderzoek en de organisatie van het kenniscentrum over de periode 2010-2015. In het officiële rapport van de commissie heeft het kenniscentrum twee keer een ‘excellent’ en drie keer een ‘goed’ gekregen. Het is een mooie erkenning voor het vele werk dat is verzet door de lectoren en (docent)onderzoekers. We kijken er naar uit om de komende jaren nog meer goede resultaten te behalen.
Het protocol is opgesteld om de kwaliteit van het onderzoek te borgen en om de onderzoeksactiviteiten te kunnen verantwoorden naar publieke en private stakeholders. De commissie heeft de beoordeling uitgevoerd volgens de vijf standaarden uit het concept Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022. Kenniscentrum Zorginnovatie is het eerste kenniscentrum dat volgens deze standaarden wordt geëvalueerd. Hieronder delen we graag de positieve conclusies die de commissie heeft getrokken:
Standaard 1: Onderzoeksprofiel en onderzoeksprogramma.
De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een onderzoeksprogramma met bijhorende doelen die zijn geoperationaliseerd in een aantal indicatoren: Goed
Standaard 2: Randvoorwaarden.
De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk: Excellent
Standaard 3: (Methodische) kwaliteit van onderzoek.
Het onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het doen van onderzoek: Goed
Standaard 4: Resultaten en impact.
De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van:
–       kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein;
–       de beroepspraktijk en maatschappij;
–       onderwijs en professionalisering.
Het onderzoek heeft in voldoende mate impact op de hiervoor omschreven gebieden: Goed
Standaard 5: Kwaliteitszorg.
De onderzoekseenheid voert regelmatig en systematisch evaluatie uit van de onderzoeksprocessen en resultaten. Aan de uitkomsten daarvan verbindt de onderzoekseenheid waar nodig verbeteringen: Excellent
Het complete evaluatierapport is hier te downloaden.