Een enabling environment is een slimme omgeving die integreert met het dagelijks leven van gebruikers zonder dat zij dit merken en/of als storend ervaren.

Aldus luidt de visie van DEEL academy. Onze maatschappij verandert snel. Dat heeft demografische redenen, maar ook politieke, economische en sociaal-culturele. De veranderingen brengen onder andere met zich mee dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, dat mensen met een beperking zo veel mogelijk in een reguliere leefomgeving verblijven, en dat weer anderen ondersteunende zorg in hun woonomgeving moeten organiseren. Al deze ontwikkelingen vereisen een leefomgeving die aansluit op nieuwe behoeften. Daarnaast ontstaat een toenemend maatschappelijk bewustzijn dat wij moeten streven naar een samenleving waarin duurzaamheid centraal staat. In beide gevallen kan een enabling environment uitkomst bieden. Een enabling environment is in de visie van DEEL.academy een slimme omgeving die integreert met het dagelijks leven van gebruikers zonder dat zij dit merken en/of als storend ervaren.

3AC9dbu-yTm9_zzrWMqGJMMrAUxMcEF6gIE-_AlKL_A

Zo’n omgeving moet waarde toevoegen door gebruikers te inspireren en hun geestelijke en lichamelijke gezondheid én deelname aan maatschappelijke en sociale processen te stimuleren. Voor het ontwikkelen van strategieën voor een enabling environment is het belangrijk dat partijen vanuit onder andere technologie, bouw en gezondheid bij elkaar gebracht worden in een co-creatief proces. “Hierbij gaat het niet zozeer om het bedenken van nieuwe technologieën, maar om het temmen van de technologie”, aldus Masi Mohammadi, lector aan het Lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een van de initiatiefnemers van DEEL.academy. “De focus ligt op het herontdekken en bijeenbrengen van bestaande mogelijkheden en technologieën en/of technieken, uitgaande van de maatschappelijke behoeften.”

DEEL.academy heeft als doel synergie te realiseren binnen het multidisciplinaire domein van enabling environment. Dit door samen te werken en kennis uit te wisselen, en zo innovatie te versnellen.

“Wij willen een platform bieden waar organisaties, mensen, ideeën en kennis elkaar kunnen vinden, zodat nieuwe en vernieuwende connecties ontstaan”, stelt Mohammadi. “Door die verbinding hopen wij alle partijen te inspireren en verkenning, verdieping en innovatie te stimuleren.” In dit kader denkt Mohammadi aan maatschappelijke organisaties, marktpartijen, onderzoeksgroepen en onderwijsinstituten. “Door samen te kijken naar het nu en de toekomst, samen na te denken en grenzen te verleggen, samen onderzoek te doen en een enabling environment te ontwerpen, hopen wij innovaties te versnellen en bij te dragen aan verspreiding en valorisatie van deze kennis in de samenleving.”

Op dit moment lopen er bij het Lectoraat Architecture in Health een aantal onderzoeksprojecten binnen het domein van enabling environment. Zo verdiepen enkele onderzoekers zich samen met een aantal studenten in het ontwikkelen van een interactieve vloer die bewoners in hun woonomgeving stimuleert of ondersteunt. Onlangs is een proefontwerp geconstrueerd van een vloer met daarin een element dat van textuur kan veranderen. “Daardoor ontstaat er een dynamische en flexibele vloerafwerking die de veiligheid van de bewoners ten goede komt. Het is als het ware een proactieve valbeveiliging in plaats van een reactieve valdetectie.”

Andere onderzoekers binnen het lectoraat Architecture in Health houden zich binnen het project “Fit the Future” bezig met het realiseren van een levensloopbestendige demowoning. Deze demowoning, gevestigd op het Arnhemse Industriepark Kleefse Waard, simuleert een veelvoorkomende woonsituatie. Het doel van het project is het creëren van een empathische woonomgeving, die kan anticiperen en reageren op behoeften van de gebruiker.

DEEL.academy partner worden?
DEEL.academy verwelkomt iedereen die zich aangesproken voelt, mee wil denken en bij kan dragen aan de vorming van een breed gedragen en levendig platform. Ideeën? Stuur dan een e-mail om uw interesse kenbaar te maken naar info@deel.academy. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om hier vorm aan te geven. Binnenkort zal ook meer informatie op onze website te vinden zijn: www.deel.academy.

Initiatiefnemers

ir. Masi Mohammadi

hLM4j7Wqk7FLLvfbqOoF-IlvPsDxTsnzBN8GhrqbdJo

Masi doet sinds 2004 onderzoek naar innovatieve ruimtelijke en technologische concepten en methoden voor het bevorderen van de duurzame en gezonde leefomgeving. Gedreven door maatschappelijke engagement slaat ze, in haar functie als lector Architecture in Health aan de HAN en Assistant Professor aan de TU Eindhoven, de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk. In samenwerking met industriële en maatschappelijke partners voert zij innovatieve projecten uit op het gebied van gezond en duurzaam wonen, waarbij een integrale aanpak centraal staat.

drs. Marielle van Egmond

dphGlKu2ENX8MWYXEdZbW6jDV9fF3MAjFR_SE6zzF_E

Marielle is senior onderzoeker en projectleider bij het KIVI lectoraat Architecture in Health (HAN) en als zelfstandig consultant betrokken bij multinationale implementatieprojecten in het bedrijfsleven. In het bijzonder is Marielle geïnteresseerd in het menselijke acceptatie- en adoptiemechanisme als onderdeel van innovatieprocessen.

Cor van Litsenburg

Cor foto

Cor is uitgever van FMT Gezondheidszorg magazine en initiator van onder andere Platform Veiligheid en Continuïteit Zorginstellingen. Tevens adviseert hij op het gebied van communicatie en marketing. Cor is als innovator betrokken bij startups en ontwikkeling van nieuwe merken en organisaties. Zijn bedrijf heeft niet alleen voor veel zorgorganisaties communicatieprojecten verzorgd, maar ook voor ondernemingen als NS, DAF, Connexion, ministerie VWS, Renault, Provincie Gelderland etc.

Bron: DEEL academy