Rolstoelgebruikers hebben straks minder last van pijnklachten en andere belemmeringen dankzij een dynamische hoofdsteun. Anoek Geers bouwde het prototype van deze nieuwe hoofdondersteuning binnen het PDEng-programma van de Universiteit Twente. Ze hoopt op het definitieve ontwerp te promoveren. Anoek Geers was onlangs de vijftigste trainee die een PDEng-programma aan de UT succesvol afrondde.

Vanuit het PDEng-programma ging Geers als trainee aan de slag bij Focal Meditech, dat hulpmiddelen voor de zorg produceert. Het Brabantse bedrijf is al enkele jaren binnen het NWO-project Symbionics bezig om de dynamische verstelbaarheid van hoofdsteundragers te verbeteren. Dat is onder andere nodig omdat de traditionele hoofdondersteuning niet meebeweegt met wisselende zitposities. ,,Dat kan leiden tot pijnklachten en stijfheid. Sommige rolstoelgebruikers krijgen moeite met slikken of kunnen hun gesprekspartner niet goed in de ogen kijken. Dat zijn allemaal belemmeringen die we willen opheffen.”

Robotica

Anoek Geers volgde het twee jaar durende PDEng-programma als vervolg op haar opleiding Biomedical Engineering. ,,Ik heb enkele jaren als project engineer gewerkt bij een offshore bedrijf, maar dat stond te ver van mijn interesses af. Binnen de PDEng heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn kennis van robotica te vergroten en aan de slag te gaan met een praktisch ontwerpproject. Het is voor mij de brug geweest naar een baan die bij me past.”

In het eerste jaar van het programma lag het accent meer op kennisvergroting, met name op het gebied van robottechnologie. Ook werd een start gemaakt met het ontwerpproject van Focal Meditech. Het tweede jaar stond volledig in het teken van ontwerpen. Geers bestudeerde het huidige gebruik van de hoofdsteun en formuleerde de uitgangspunten voor de nieuwe generatie hoofdondersteuning. Ze bouwde vervolgens het prototype van deze dynamische hoofdsteun. ,,Wat ik heb gedaan binnen PDEng, gaat verder dan een afstudeer- of masteronderzoek. Je gaat meer de diepte in en draagt een grotere verantwoordelijkheid. Ik heb de kans gekregen om het ontwerpproces grotendeels zelf vorm te geven.”

Nu Geers het PDEng-programma heeft afgerond, wil ze verder. Ze werkt bij Focal Meditech aan de volgende fase van het ontwerp en wil daarop over drie jaar promoveren aan de Universiteit Twente. ,,Mijn doel is dat er straks een concreet product op de markt komt. Ik wil dat mensen in een elektrische rolstoel er iets aan hebben.”

50e PDEng

Met het afstuderen van Anoek Geers heeft de Universiteit Twente de vijftigste Professional Doctorate in Engineering (PDEng) nieuwe stijl afgeleverd sinds de vernieuwing van het programma in 2012. De PDEng is de toepassingsgerichte ontwerper in het bedrijfsleven, naast de PhD die wordt opgeleid voor de (fundamentele) wetenschap. ,,Onze trainees willen na de master hun kennis vergroten en hun tanden zetten in complexe ontwerpvraagstukken in het bedrijfsleven”, zegt PDEng-coördinator Timo Meinders van de Universiteit Twente.

Het programma bestaat uit een aantal theoretische vakken en een praktische ontwerpopdracht. Er is een continue wisselwerking tussen beide onderdelen. De ontwerpopdracht is een concreet vraagstuk vanuit een bedrijf. Meinders: ,,Je zou het PDEng-programma kunnen zien als een stoomcursus technisch ontwerpen.”

Trainees staan op de payroll van het bedrijf of van de Universiteit Twente. ,,We zien dat veel bedrijven de PDEng ook zien als een mooie manier om high potentials aan zich te binden”, aldus Meinders, die verwacht dat de interesse voor het PDEng-programma zal toenemen. ,,We streven naar 30 tot 40 trainees per jaar.”

Tekst: Marco Krijnsen

Foto: Focal Meditech

Bron: Universiteit Twente