Op de Intensive Care (IC) afdeling van het ADRZ te Goes is voor het eerst een patiënt met succes behandeld met een kunstlong.
Deze behandeling wordt uitsluitend toegepast in zeer specifieke gevallen waarbij een klassieke behandeling met medicatie en beademing niet meer volstaat. Zuurstofarm bloed wordt met hoge snelheid uit de patiënt gepompt. In een uitwendige kunstlong of filter wordt het bloed gezuiverd van koolzuur of CO2 en voorzien van zuurstof. Dit bloed wordt daarna terug naar het lichaam van de patiënt gepompt in een continu proces.
Deze techniek zorgt ervoor dat zeer zieke patiënten bij wie elke hoop op verbetering vervlogen is, toch een kans maken op genezing. Het IC-team heeft zich in 2014 tot doel gesteld om deze techniek aan te kunnen bieden aan de Zeeuwse patiënt. De verpleegkundigen en intensivisten hebben eerst een voorbereiding van scholing en training gehad. Daarna was het wachten tot de eerste patiënt zich aandiende. Er is een groot aantal criteria waaraan de patiënten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een dergelijke behandeling.
In universitaire centra worden nog andere technieken van kunstmatige long of ook hart-longmachines gebruikt. De intensivisten van het ADRZ zijn met al deze technieken vertrouwd en hebben uitstekende contacten met de omliggende universitaire centra om voor elke patiënt steeds de juiste keuze te maken.
Het IC-ADRZ team is bijzonder blij dat de gehele behandeling uitstekend is verlopen. Een dergelijke behandeling heeft ook een grote impact op de patiënt. De patiënt maakt het goed. De kunstlong is afgekoppeld en zijn eigen longen doen het weer. Op de IC wil men verder op de ingeslagen weg om meer complexe behandelingen aan te kunnen bieden aan kritisch zieke patiënten. Dat is goed voor de patiënt en voor de familie: deze vorm van zorg komt op deze manier immers dichter bij huis.
Bron: ADRZ