Het eerste Nederlandse ziekenhuis dat mede door een zeer succesvolle crowdfundactie is gefinancierd, opende donderdag 29 juni zijn deuren. ZIB Crowdfunding haalde in 2015 binnen drie maanden tijd 10,6 miljoen euro op voor de realisatie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen, meer dan de helft van de benodigde 20,6 miljoen euro. Het was daarmee de meest succesvolle crowdfundactie van 2015. De Rabobank financierde het overige deel.

Ruim 650 particulieren en zakelijke investeerders deden mee aan het project. Van hen komt 45 procent van Walcheren, 30 procent van de investeerders komt van buiten Zeeland. “De Zeeuwen hebben dit ziekenhuis in hun hart gesloten”, aldus de initiatiefnemer van de crowdfundactie, de Zeeuwse ondernemer Henk van Koeveringe. “70 procent van alle investeerders komt uit Zeeland en ook de bedrijven die bij de renovatie betrokken zijn komen allemaal uit onze provincie. Het is dan ook oprecht een project van én voor de Zeeuwen.”

“Een sieraad voor de stad”
“We zijn trots en blij dat we dit nieuwe ziekenhuis voor Zeeland hebben kunnen financieren”, aldus Van Koeveringe. “Geweldig dat daarna zoveel Zeeuwse bedrijven dit ziekenhuis in korte tijd hebben weten te realiseren. Met een geweldige steun van de gemeente Vlissingen, die alle vergunningen heeft verleend en de burgers erg goed informeerde.”

In reactie stelt verantwoordelijk wethouder J. De Jonge van de gemeente Vlissingen: “‘Het behoud van een ziekenhuisvoorziening is voor Vlissingen en Walcheren van enorm belang. Goede zorg binnen handbereik moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast is de uitstraling van het gebouw een sieraad voor de stad.”

Zeeuwse bedrijven bouwden Zeeuws Ziekenhuis
De renovatie en bouw zijn uitgevoerd door een groep Zeeuwse ondernemingen, waaronder Bouwgroep Peters, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen en Delta-Wisse Techniek (DWT). Het ziekenhuis is tijdens de renovatie volop in bedrijf gebleven. Om dit mogelijk te maken is de renovatie in verschillende fases uitgevoerd.

“Er waren dagelijks tachtig tot honderd mensen aan het werk en er werd regelmatig ’s avonds en in het weekend doorgewerkt”, aldus Gert-Jan Dronkers, projectleider bij Bouwgroep Peters. “De inzet van het bouwteam heeft er aan bijgedragen dat de werkzaamheden redelijk soepel zijn verlopen en het eindresultaat mag er zijn.”

Prachtige bijdrage
Mark-Jan Koldijk, algemeen directeur van de DWT Groep: “De lokale en innovatieve gedachte achter de crowdfunding die is doorgezet in de lokale samenwerking met Zeeuwse partijen, heeft ertoe bijgedragen dat wij als DWT Groep een prachtige bijdrage hebben mogen leveren aan het maatschappelijk belang van onze regio.”

“Om een project van dergelijke omvang binnen de gestelde tijd te realiseren vraagt het uiterste van alle deelnemers”, vertelt Kees de Jonge, projectleider bij Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen, die de bouwregie verzorgde. “Het is dan ook fantastisch dat dit binnen de gestelde kaders van tijd, kwaliteit en budget is gelukt en dat met geld vanuit de Zeeuwse bevolking en met Zeeuwse partijen. Rothuizen is er trots op dat het projectmanagement aan ons is toevertrouwd.”

Nieuwe invulling ziekenhuis
In het ADRZ kunnen mensen terecht voor planbare zorg, zoals operaties en poliklinische hulp. Ook is er een mammapoli, voor de opsporing en behandeling van borstkanker en komt er een afdeling oncologie, waar kankerpatiënten terecht kunnen voor chemotherapie. Ook zijn er andere zorggerelateerde instellingen als fysiotherapeuten en apotheken gehuisvest.

Tijdens de revitalisatie is het ziekenhuis teruggegaan van bijna 30.000 vierkante meter naar 11.000 vierkante meter. Nieuw gerealiseerde ruimtes worden ook verhuurd, onder andere aan Buurtzorg, De Huisartsenpost (HAP), Huisartsenpraktijk Roebroeck/Russen, Van Loo Fysiotherapeut, apothekers en psychologen. Daarnaast zullen leeggekomen ruimtes in het ADRZ Vlissingen worden gebruikt voor de huisvesting van studenten, de patiënten van Buurtzorgpension en cliënten van Arduin, een organisatie die zorg verleend aan mensen met een verstandelijke beperking.

Over ZIB Crowdfunding
ZIB Crowdfunding richt zich op Nederlandse ondernemingen die een financieringsbehoefte hebben vanaf 1 miljoen euro. ZIB Crowdfunding bemiddelt in de verstrekking van vastgoedfinancieringen voor de zorgsector, commercieel en recreatief vastgoed, woningportefeuilles en overige maatschappelijk relevante projecten. Het crowdfundingplatform is opgestart vanuit Zeeland Investments Beheer (ZIB), beheerder van beleggingsfondsen in vastgoed, onder leiding van ondernemer Henk van Koeveringe. ZIB heeft een positief en stabiel trackrecord van meer dan 16 jaar, met meer dan 2500 particuliere investeerders.