De bevolking vergrijst terwijl het budget voor de zorg steeds verder teruggebracht wordt en iedereen langer zelfstandig thuis moet blijven wonen. Het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwerpt en ontwikkelt prototypes van producten die ouderen ondersteunen in hun algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL’s) en stimuleren om actief te blijven.

Ondervoeding is een van de specifieke problemen dat steeds vaker voorkomt in de vergrijzende samenleving. Bij ouderen in verpleeghuizen komt dit bij 20 tot 25% van de mensen voor en in de thuiszorg bij 15 tot 25% van de mensen. Met de ontwikkeling van een zogenoemde eetbare wand wordt door de HAN onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de zintuigen van mensen te prikkelen en eetlust te stimuleren om het probleem van ondervoeding tegen te gaan.

Interactieve wand
De interactieve wand functioneert in feite als een verticale binnentuin met stimuleren van een actieve levensstijl als uitgangspunt. Ouderdom gaat vaak gepaard met lichamelijke ongemakken. Veel ouderen zien van het tuinieren als hun hobby af omdat ze niet meer zo hoog kunnen reiken, op een trapladder kunnen klimmen of zich tot de grond kunnen bukken. De eetbare wand is ontwikkeld met ergonomie als een belangrijk uitgangspunt om te komen tot een product voor senioren. De eetbare wand is overigens niet alleen geschikt voor ouderen, maar ook rolstoelgebruikers kunnen de eetbare wand gebruiken.

De planten in de eetbare wand zijn verticaal geplaatst zodat een zo gering mogelijk beslag op de vloer wordt gedaan en er zo veel mogelijk bewegingsvrijheid kan blijven voor de bewoner(s). Doordat de bakjes met planten traploos in hoogte gevarieerd kunnen worden, kan de gebruiker de bakjes op de gewenste hoogte brengen om te kunnen tuinieren en vruchten of kruiden te oogsten.

Enthousiaste reacties
Het prototype van de eetbare wand is tot stand gekomen middels ontwerpend onderzoek en is recent gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. De reacties waren zeer enthousiast. Vanuit de zorgsector zijn ook diverse enthousiaste reacties gekomen.

Verbeterpunten
Tijdens de realisatie van het prototype is een aantal verbeterpunten aan het licht gekomen, die samen met de feedback van bezoekers tijdens de Dutch Design Week zullen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de eetbare wand. Nadat daarin een volgende stap gezet is, zal in het living lab van het onderzoeksprogramma Empathische Woonomgeving op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, worden getest welke effecten het groen binnenshuis heeft op de bewoner.

Fotobijschrift: Binnenkort zal worden getest welke effecten het groen binnenshuis heeft op de bewoner.

Door: Lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen