Het ontbreekt bij veel zorgorganisaties aan een systematische aanpak voor het invoeren van nieuwe eHealth-toepassingen. Dat blijkt uit de eHealth monitor 2018 van Nictiz en NIVEL die op 8 november is gepresenteerd aan het ministerie van VWS. Ook blijkt dat bij een groot deel van de zorgverleners nog geen visie op eHealth bekend is binnen hun praktijk of zorgorganisatie. De toegevoegde waarde van eHealth wordt absoluut gezien. Echter, gebrek aan tijd, draagvlak en inzicht in de uitrol van de innovaties zorgt ervoor dat veel eHealth-projecten stranden.

Health Valley Academy en Buro Wisselstroom hebben de handen daarom ineen geslagen en starten vanaf februari 2019 met de nieuwe Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ speciaal voor mensen die in de praktijk bezig zijn met het implementeren van eHealth en/of innovaties. Bij deze masterclassreeks die 8 dagen duurt (4×2 aansluitende dagen), ligt de focus op een succesvolle praktische implementatie van eHealth.

Gestructureerde methodiek en praktijkgericht
Wouter Wolters van Buro Wisselstroom geeft aan: “Aan de hand van een gestructureerde methodiek en stappenplan – dat onder andere door ZonMw en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport omarmd wordt – leren de deelnemers hoe je een eHealth-traject invoert in de organisatie. Mét draagvlak binnen alle geledingen van je organisatie. Sterker nog, na het afronden van de masterclass staat het eerste eHealth-project al in de steigers”

Professionals met praktijkervaring als sprekers
“Binnen de Masterclass komt een breed scala van 20 professionals, met veel praktijkervaring en kennis over eHealth implementatie, aan het woord om de deelnemers op te leiden. Na afloop van deze Masterclass zijn zorginstellingen enkele specialisten in de implementatie van eHealth en zorginnovaties rijker.” aldus Marc Kalf, innovatiemanager bij Health Valley.

Doelgroep
Deze masterclass is specifiek bedoeld voor projectleiders, programmamanagers, innovatiemanagers en -adviseurs of andere specialisten, die verantwoordelijk zijn voor eHealth of innovatie bij of voor zorgorganisaties in Nederland.

Meer informatie en aanmelden
Lees alles over de sprekers, inhoud van de blokken en praktische informatie op www.ehealthlerenimplementeren.nl. Aanmelden kan tot 10 december 2018.