Een kwestie van een lange adem: dat vat de nieuwbouwplannen van Het Zonnehuis in Doorn kernachtig samen. Stichting QuaRijn zag meerdere plannen en ideeën om deze specialistische zorglocatie te vernieuwen in rook opgaan. Dankzij de adviesrol van HEVO lukte het om na 15 jaar het project vlot te trekken. Sterker nog: in november 2018 start de nieuwbouw die beter werkt voor mens én milieu.

Het huidige Zonnehuis wordt al sinds begin jaren 70 bewoond en is in alle opzichten zwaar verouderd. Bewoners hadden behoefte aan modernere woonvoorzieningen met meer privacy, terwijl medewerkers een gebouw wensten met meer mogelijkheden om eigentijdse en innovatieve zorg te geven. Daarnaast was er de sterke wens om niet langer ‘voor het bos’ te stoken en een duurzamer gebouw te realiseren. Diverse scenario’s zijn in het verleden verkend, maar ketsten af vanwege de financiële haalbaarheid. Uiteindelijk bleek – verrassend genoeg – nieuwbouw kostentechnisch de beste keuze. Dat gaf Stichting QuaRijn de kans om te zorgen dat de huisvesting de zorg optimaal faciliteert.

 

Kleinschalige zorg

Een belangrijk uitgangspunt is dat Stichting QuaRijn midden in de maatschappij wil staan en kleinschalige zorg aan kwetsbare cliënten wil geven. Maar hoe verenig je dat met elkaar op één terrein? Wat voor wisselwerking moeten terrein en gebouwen daarvoor met elkaar hebben? Wat betekent dat voor je ontwerp en bouwproject? Samen met HEVO en Peters & Lammerink werden deze en vele andere – vragen beantwoord in een advies (PvE)- en ontwerptraject. Basis van dit PvE en bijbehorend ontwerp is de bewuste keuze om drie landhuizen op het bestaande terrein te bouwen. De stijl van deze gebouwen past naadloos in de bosrijke omgeving en benadrukt de huiselijke, persoonlijke zorg die Het Zonnehuis wil bieden. In het grootste landhuis komt een eerstelijns gezondheidscentrum, een kennis- en behandelcentrum van QuaRijn, een polikliniek van het Diakonessenhuis, 32 appartementen voor revalidatiepatiënten en 32 appartementen voor somatiek. In het tweede landhuis komen 41 appartementen voor bewoners met dementie en het derde landhuis telt 32 appartementen voor bewoners met de ziekte van Korsakov en 16 appartementen voor chronisch psychiatrische ouderen met een lichamelijke beperking. Elke bewoner beschikt straks over een eenpersoonsappartement met een terras of balkon en eigen sanitair. Verder is er op elke kleinschalige afdeling een gezamenlijke huiskamer. Het terras en balkon stimuleren bewoners op een natuurlijke manier om naar buiten te gaan. Daarnaast is bewust gekozen om de meerwaarde van het parkachtige terrein te ‘verzilveren’. Er worden rolstoeltoegankelijke paden aangelegd en er komen kassen en moestuinen waar bewoners met de ziekte van Korsakov kunnen tuinieren.

 

Menselijke maat

De inrichting van de buitenruimte is nadrukkelijk opgenomen in het nieuwbouwplan van Het Zonnehuis. Het is immers bekend dat naar buiten gaan een positief effect heeft op het welzijn van elk mens. In dat opzicht geeft zonlicht energie aan de kwetsbare cliënten van Het Zonnehuis. Maar de zon gaat ook letterlijk energie leveren aan Het Zonnehuis. De landhuizen wekken namelijk met zonnepanelen duurzaam energie op. Daarnaast zorgt een WKO-installatie voor verwarming en koeling. Samen met de hoogwaardige isolatie zorgt dit voor gasloze BENG-nieuwbouw. Daarmee draagt dit nieuwbouwproject in hoge mate bij aan de klimaatdoelstellingen van de lokale en nationale overheid. Duurzame technieken spelen dus een belangrijke rol bij de nieuwbouw van Het Zonnehuis. Maar de hoofdrol is nadrukkelijk voor de menselijke maat. Dat betekent ook dat zorgvuldig gekeken is naar de gevolgen van het nieuwbouwproject voor de bewoners. Om ‘verhuisstress’ van bewoners te voorkomen heeft Stichting QuaRijn gekozen voor een gefaseerde bouw, zodat bewoners niet naar tijdelijke huisvesting hoeven te verhuizen. Dat betekent wel dat de bouw langer dan gemiddeld duurt en dat het hele bouwtraject complex is in planning, bekostiging en uitvoering. Reden om vastgoedexpert HEVO het projectmanagement van de nieuwbouw toe te vertrouwen. Door deze specialist in te schakelen weet Stichting QuaRijn zeker dat in 2021 het eerste gebouw gereed is en dat in 2022 de hele nieuwbouw opgeleverd zal zijn.

 

Opdrachtgever
Stichting QuaRijn Wijk bij Duurstede

Architect
Peters & Lammerink Architecten Hengelo

Projectmanagement

Hevo

 

Aannemer

Aannemer Janssen De Jong Bouw

 

Installateur

Verstappen van Amelsvoort

 

Bron : HEVO

 

 

—————————————————————————————————

 

BENG

 

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.
RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) liet onderzoek doen naar innovatieve opties en concepten voor bijna energieneutrale gebouwen. De bouwsector wilde graag over extra technieken beschikken om de BENG-eisen te kunnen halen. Vooral voor gebouwen hoger dan 5 verdiepingen, ziekenhuizen en meerlaagse complexen met relatief kleine woningen (studio’s) zijn extra mogelijkheden wenselijk. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

BENG-eisen behalen kan met innovatieve technieken:

  • Viervoudige beglazing, warmtepompen met een zeer hoog rendement en integratie van PV-panelen (BIPV) zijn kansrijke technieken voor alle onderzochte gebouwtypen;
  • LED-verlichting verlaagt de energiebehoefte bij utiliteitsgebouwen aanzienlijk;
  • Boosterwarmtepompen zorgen voor een betere energieprestatie bij woongebouwen;
  • Voor ziekenhuizen is het moeilijker om aan de BENG-eisen te voldoen; aanvullend onderzoek is nodig.

Bron: RVO.nl