Met de inschrijving van de Zorgstandaard Chronische pijn in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland is voor behandelaars en mensen met chronische pijn eindelijk duidelijk geworden wat goede pijnzorg is. De zorgstandaard beschrijft hoe die zorg moet zijn: multidisiciplinair en stepped-matched care, wat concreet betekent dat de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment door de juiste behandelaar wordt gegeven.

Een implementatieplan moet er voor zorgen dat de Zorgstandaard daadwerkelijk in de praktijk gaat werken.

En wat hebben mensen met chronische pijn daaraan?

Door de Zorgstandaard moeten patiënten eerder een juiste diagnose krijgen en sneller bij de juiste behandelaar/behandeling komen. Daarom is samenwerking tussen behandelaars in een regio van groot belang en een multidisciplinaire behandeling. Patiënten moeten gaan ervaren dat ze niet meer naar 6 of 10 behandelaars gaan, maar dat door samenwerking van behandelaars in de 1e, 2e en 3e lijn de patiënt de beste zorg kan krijgen.

Wat is er nog meer nodig?

De verschillende pijnbehandelaars in een regio moeten met elkaar afspreken hoe ze nieuwe manieren van pijnbehandeling gaan organiseren. Dat gaan ze afspreken in een Multidisciplinaire Leidraad Chronische Pijn. Verder moeten zorgverzekeraars met de pijnbehandelaars en patiëntenvertegenwoordigers gaan afspreken onder welke voorwaarden ze deze nieuwe manier van de behandeling van chronische pijn in hun verzekeringspakket willen opnemen.

En als dat allemaal geregeld en afgesproken is, kan de nieuwe manier van werken ingevoerd worden. We denken dat dat nog enkele jaren kan duren.

Met de Patiëntenversie weten mensen met chronische pijn nu ook waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden. De tekst van de Zorgstandaard en van de Patiëntenversie is te vinden op https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/zorgstandaard/ .