hardheidsclausule cb-regeling stockbeeld

Elf algemene ziekenhuizen deden vorig jaar een beroep gedaan op de hardheidsclausule die hen uit de rode cijfers kan houden wanneer de reguliere compensatieregeling hun coronakosten en gederfde inkomsten onvoldoende dekt. De aanvragenzijn nog in behandeling. Dit schrijft minister De Jonge van VWS in antwoord op kamervragen.

In 2020 is een regeling ontworpen die ziekenhuizen compenseert voor de hoge kosten van de coronacrisis en de inkomsten die zij missen door afschaling van de reguliere zorg. De regeling beslaat de boekjaren 2020 en 2021. Deze zogeheten continuïteitsbijdrage (cb-regeling), gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de ziekenhuiskoepels NVZ en NFU tuigden, kent een hardheidsclausule voor het geval in de praktijk blijkt dat ziekenhuizen eraan tekort komen of juist onevenredig zouden profiteren.

Procedure hardheidsclausule

Drie ziekenhuizen hebben zelf bekendgemaakt dat zij een beroep op de hardheidsclausule hebben gedaan. Dat zijn Zaans Medisch Centrum (ZMC), St Jansdal en Bernhoven. Ziekenhuizen die zich onvoldoende gecompenseerd zien, moeten eerst in overleg met hun twee grootste verzekeraars. Daar kunnen zij toelichten hoe de coronacrisis hun jaarcijfers over 2020 heeft beïnvloed. Daarna wordt een aanvraag voor een vergoeding op grond van de hardheidsclausule beoordeeld door een speciale commissie van verzekeraars. Tegen het besluit dat dan valt kan een ziekenhuis nog beroep aantekenen, en in uiterste instantie zou in  principe de weg naar de rechter nog openstaan.

Omvang cb-regeling

Voor de cure- end caresector samen zal de cb-regeling naar schatting 3 miljard euro moeten gaan compenseren. Daarnaast zal volgens de huidige raming 0,8 miljard aan coronagerelateerde meerkosten worden vergoed. Meer dan driekwart van die compensaties betreft de medisch specialistische zorg. Met de toekenning en uitvoering van de regeling is nog zeker twee jaar gemoeid.