Het Elkerliek ziekenhuis maakt als eerste ziekenhuis een deel van haar tarieven van 2017 via haar website bekend. Ook heeft het ziekenhuis haar tarieven vereenvoudigd. Patiënten die zijn verzekerd bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis hebben vanaf nu voor de meeste behandelingen nog maar te maken met drie verschillende tarieven voor een bezoek aan de poliklinieken. In een nieuwsbericht op haar website prijst de Consumentenbond deze stap van het Elkerliek ziekenhuis: “Het biedt veel meer duidelijkheid om vooraf een indicatie te krijgen van wat een bezoekje aan het ziekenhuis gaat kosten”, meldt de Consumentenbond.

Patiënten betalen een eigen risico van 385 euro (standaard) tot maximaal 885 euro; afhankelijk waarvoor een patiënt bij het afsluiten van een polis heeft gekozen. Daarom is het voor behandelingen tot 885 euro voor patiënten belangrijk te weten wat het gaat kosten. Het Elkerliek ziekenhuis heeft met de drie grote verzekeraars afgesproken om de prijzen aanzienlijk te vereenvoudigen en voor een groot aantal behandelingen tot 885 euro terug te gaan naar drie tarieven. Hiermee vermindert het aantal verschillende tarieven tussen verzekeraars van 900 naar drie verschillende tarieven. Deze tarieven gelden voor bijna de helft van alle declaraties die het Elkerliek jaarlijks aan deze zorgverzekeraars stuurt. Na doorvoering van deze verbeterslag in polikliniekprijzen heeft het Elkerliek besloten deze tarieven ook te publiceren op haar website.

De tarieven die gelden zijn:

Consult medisch-specialist: 100 euro

Polikliniek bezoek licht ( 1 a 2 bezoeken):  185 euro

Polikliniekbezoek uitgebreid ( 1 a 2 bezoeken met diagnostiek en/ of kleine ingreep): 300 euro

CZ, VGZ en Zilveren Kruis hebben samen een marktaandeel van meer dan 90%. Met de kleinere verzekeraars is het Elkerliek nog in gesprek, de verwachting is dat deze snel zullen volgen. Voor een actueel overzicht en meer informatie kijk op de website van het Elkerliek.

Bron: Elkerliek