Artsen die betrokken zijn bij voorvallen die letsel veroorzaken bij patiënten kunnen hier ernstige emotionele klachten aan overhouden, waaronder angst, isolatie, woede en schaamte.
Jo Shapiro is KNO-arts en hoofd van het Center of Professionalism and Peer Support, Brigham and Women’s Hospital, Harvard in Boston (USA). Haar oratie gaat over de emoties en stress die medische professionals ervaren wanneer zij letsel veroorzaken bij hun patiënten.
Artsen die betrokken zijn bij voorvallen die letsel veroorzaken bij patiënten kunnen hier ernstige emotionele klachten aan overhouden, waaronder angst, isolatie, woede en schaamte. Deze emoties en de bijbehorende stress kunnen weer leiden tot emotionele uitputting en burn-out, depressie en zelfs zelfmoord. Als medische professionals aan dergelijke klachten lijden, is het onvermijdelijk dat dit invloed heeft op de zorg voor de patiënt: de kwaliteit van de zorg neemt af en het heeft zijn weerslag op de werksfeer binnen onze instellingen. De leidinggevenden van het medisch personeel van het UMCG vinden het belangrijk dat dit probleem wordt aangepakt. Daarnaast is het belangrijk dat alle medische professionals in het team respectvol met elkaar communiceren, zelfs als er een conflict is. Deze professionaliteit is een vereiste om een veilige psychologische sfeer te creëren.
Onder leiding van Shapiro wordt gewerkt aan verschillende initiatieven die erop zijn gericht om kwesties rond emotionele stress onder artsen en de gevolgen hiervan voor de veiligheid van de patiënt aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn een supportprogramma waarin artsen elkaar ondersteunen tijdens periodes van emotionele stress, coaching om artsen te helpen na een medische fout eerlijk en medelevend om te gaan met patiënten en hun familieleden, en een programma waarin leidinggevenden worden getraind om professioneel te handelen en degenen aan te spreken die moeite hebben met het vertonen van professioneel gedrag. Deze programma’s worden de komende jaren ontwikkeld en bestudeerd. Doel is om een sfeer van vertrouwen en respect te creëren die verder bijdraagt aan het streven van het UMCG om uitstekende patiëntenzorg te bieden en tegelijkertijd aandacht te besteden aan het welzijn en de emotionele gezondheid van onze artsen.
Ter gelegenheid van de oratie organiseert het UMCG deze dag een symposium onder de titel ‘Een ongemakkelijke waarheid’ over communicatie over calamiteiten in de patiëntenzorg.

Het thema ‘Een ongemakkelijke waarheid’ zal op deze dag vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. In de presentaties zal aandacht worden besteed aan onder meer de volgende onderwerpen:
  • Informatievoorziening aan de patiënt, zowel vanuit de zorgprofessional als de verzekeraar
  • De impact van de publieke opinie op het openbaar worden van spraakmakende zorgcalamiteiten
  • Het voeren van gesprekken waarin het incident aan de betrokkenen wordt uitgelegd (disclosure)
  • Het bieden van peer support (het ondersteunen van en door vakgenoten bij ingrijpende gebeurtenissen in de zorg)

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. J.A. Shapiro
  • Titel: Innovation and Culture Change: Supporting Safe Healthcare
  • Leeropdracht: Professionalism and Peer Support
  • Faculteit: Medische wetenschappen
  • Aanmelden per mail uiterlijk een week van te voren via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam en adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)