Eppie Fokkema. Foto: Milieu Platform Zorgsector.

Eppie Fokkema, voorzitter van de zorggroep Archipel, is gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter van vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ).

Fokkema, de huidige voorzitter van de raad van bestuur van de zorggroep Archipel in Eindhoven, is op 1 februari 2023 officieel van start gegaan als voorzitter van het bestuur van MPZ. Eppie Fokkema staat te boek als ondernemende bestuurder met ervaring in bedrijfsvoering. Hij was onder meer bestuurder van het landelijk adviesbureau Atrivé, wethouder en adviseur van overheden, zorgorganisaties en woningcorporaties. Fokkema was actief bij het Klimaatverbond en voor het Gelders Energie Akkoord was hij één van de grondleggers van de beweging naar aardgasvrije wijken.

Gedreven zorgbestuurder

Met Eppie Fokkema krijgt MPZ een gedreven zorgbestuurder voor duurzame zorg in huis.
Dat sluit aan bij de groeiende ambities van MPZ om komende jaren duurzame zorg niet
alleen aan te jagen maar ook met praktische kennis te ondersteunen. MPZ, de
initiatiefnemer van de eerste Green Deal Duurzame Zorg, is tevens bij de huidige Green Deal Duurzame Zorg 3.0 nauw betrokken. De komende jaren streeft het MPZ naar  nauwere samenwerking met zorgbranches en zorgverzekeraars en komt de ervaring van Eppie Fokkema in de zorg goed van pas om in samenwerking met verder bestuur, de leden en directeur Adriaan van Engelen duurzame zorg verder te borgen.

Bron: Persbericht