De Raad van Bestuur van het Erasmus MC stapt naar de Raad van State, om daar beroep aan te tekenen tegen het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad om het bestemmingsplan goed te keuren dat de komst van het Collectiegebouw mogelijk maakt.
Schorsen
Ook wordt een voorlopige voorziening aangevraagd. Die voorziening moet het besluit van de gemeenteraad schorsen, zodat niet met de bouw van het kunstdepot kan worden begonnen zolang de Raad van State geen besluit heeft genomen. De gemeenteraad ging begin november akkoord met het bestemmingsplan.
Bezwaren
Het Collectiegebouw van Boijmans van Beuningen, in de volksmond inmiddels al De Pot gedoopt, wordt in de huidige plannen vlak naast de tuin van de kliniek van Kinderpsychiatrie gebouwd. Het Erasmus MC heeft dan ook grote bezwaren geuit tegen de bouw op deze plek. De gemeenteraad vond die kennelijk niet zwaarwegend genoeg: 34 van de 45 raadsleden stemden voor.
Prikkels
Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers heeft gedurende de planmakerij voor het depot steeds gezegd dat het Erasmus MC geen bezwaar heeft tegen de komst van het Collectiegebouw, en ook niet tegen het blinkende ontwerp ervan, maar wel tegen de plaats waar het moet worden gebouwd.
“We hebben de zorg voor een kwetsbare groep kinderen met ernstige psychiatrische aandoeningen, vaak in combinatie met een lichamelijke ziekte. Het Collectiegebouw levert voor hen te veel prikkels op”, pleitte Kuipers onlangs nog in het AD Rotterdams Dagblad.
Ruimte
Kuipers’ enige wens is dat het gebouw minimaal 20 meter verderop richting Boijmans wordt geplaatst, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor een reële rij groenblijvende bomen.
Bron: Erasmus MC