Minister Schippers van VWS heeft woensdag 9 december de nieuwe cyclotronfaciliteit van het Radboudumc geopend.
Met deze deeltjesversneller kunnen kortlevende radioactieve stoffen (radiofarmaca) gemaakt worden, waarmee stofwisselingsprocessen en afwijkingen in bijvoorbeeld botten, organen en het zenuwstelsel  bij patiënten gedetailleerd zichtbaar gemaakt kunnen worden middels een PET-scan. Dit stelt onderzoekers en behandelaars in staat om patiënten gerichter te behandelen.
Radiofarmaca verliezen door het afgeven van radioactieve straling hun werking. De mate waarin dit gebeurt, wordt uitgedrukt in halfwaardetijd. Hoe korter de halfwaardetijd, hoe sneller je de stoffen moet toepassen bij de patiënt. Tot nu toe gebruikte het Radboudumc radiofarmaca van andere leveranciers en was het gebruik van radiofarmaca met een korte halfwaardetijd niet mogelijk. Met de komst van het cyclotron kan het Radboudumc zelf stoffen produceren die razendsnel, vaak binnen enkele minuten, aan de patiënt moeten worden toegediend. Zo kunnen weefsels, organen en processen beter in beeld worden gebracht. Door toepassing van de juiste diagnostiek kan de arts een betere keuze maken tussen de verschillende behandelmethoden.
Nieuwe behandelmogelijkheden
De nieuwe werkwijze zal bijdragen aan een betere diagnose en behandeling van onder meer kanker, hartaandoeningen, stofwisselingsziekten en neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Ook kan eerder en beter worden vastgesteld in welk stadium het ziekteproces zich bevindt. Op deze manier levert het Radboudumc een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het concept ‘personalized healthcare’, een behandeling op maat voor de patiënt. Zo wordt de ondoelmatige inzet van middelen voorkomen, blijven de patiënten belastende ingrepen bespaard en verbetert uiteindelijk het resultaat van de behandeling.
Impuls wetenschappelijk onderzoek
De cyclotronfaciliteit is een van de ontbrekende schakels om het translationele onderzoek (van laboratorium naar patiënt) verder te versterken. Het cyclotron maakt het mogelijk niet enkel kennis te vergaren, maar deze ook toe te passen. Uiteindelijk gaat het er om dat de patiënt kan profiteren van deze inspanningen. Het cyclotron is ondergebracht in Radboud translational medicine (RTM), een dochteronderneming van het Radboudumc. Frans Pieters, directeur RTM: “Op deze manier kan het Radboudumc zich nog beter profileren als partner in het wetenschappelijk onderzoek dat we samen met startups in de Health valley en de farmaceutische industrie willen doen. Ook is deze investering van belang voor de werkgelegenheid, de bedrijvigheid en het innovatieve karakter in de regio”.
Met de realisatie van de nieuwe cyclotronfaciliteit is een investering van 14 miljoen euro gemoeid. Deze investering is mede mogelijk gemaakt door subsidies uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling, Economische Zaken en de provincie Gelderland.
Bron: Radboudumc