In de nieuwbouw van het Erasmus MC zijn meer bedden nodig dan eerder berekend. Daarom is in januari 2017 gestart met de bouw van nog twee extra etages op het bouwdeel aan het Burgemeester ‘s Jacobsplein.

‘Het besluit om het Rg-gebouw uit te breiden, is genomen op basis van voortschrijdend inzicht: er zijn meer bedden nodig dan aanvankelijk was voorzien. Nu al vertoont de curve voor de gemiddelde ligduur, in verband met de toename van hoogcomplexe zorg en complexere ouderdomsziekten in het Erasmus MC, geen dalende lijn meer’, aldus de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.
‘Na een aanvankelijke sterke daling is de ligduur de afgelopen jaren gestabiliseerd. Mensen liggen gemiddeld genomen iets langer in het ziekenhuis. Aangezien de nieuwbouw aan de eisen voor de komende vijftig jaar moet voldoen, kan die trend niet worden genegeerd.’

Het Erasmus MC moet per saldo nog altijd veel bedden inleveren na de verhuizing. Van de huidige circa 950 bedden voor volwassenen blijven er in de nieuwbouw zo’n 720 over. Dat is inclusief de extra bedden van het Rg-gebouw.

Bron: Erasmus MC