Female Runner Looking At Her Mobile And Smart Watch Heart Rate Monitor

Op donderdag 24 januari, tijdens de eHealth week, organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een Europese norm voor kwaliteitscriteria voor gezondheidsapps. Het doel van de bijeenkomst was aan de ene kant om belanghebbenden te informeren over de verschillende nationale initiatieven en het Europese traject om tot een Europese norm te komen, waarin de kwaliteitscriteria voor gezondheidsapps worden vastgesteld. En aan de andere kant om te onderzoeken welke Nederlandse partijen deel willen nemen aan een nationale werkgroep, die de Nederlandse standpunten zal inbrengen in het Europese traject.

Groen licht EC voor ontwikkeling Europese norm

Nu het Europese traject groen licht heeft ontvangen van de Europese Commissie, zal er binnen twee jaar een Europese norm met kwaliteitscriteria voor gezondheidsapps worden ontwikkeld. Voor Nederlandse belanghebbenden hét moment om in stappen. De norm gaat er hoe dan ook komen. Daarom van groot belang dat het Nederlandse belang hierin ook wordt vertegenwoordigd.

Veel belangstelling van Nederlandse partijen

Veel deelnemers van de informatiebijeenkomst gaven aan dat het ontbreken van een heldere norm momenteel één van de belemmeringen is voor het identificeren van ‘goede en veilige’ gezondheidsapps. NEN gaat er dan ook vanuit dat er veel belangstelling is om deel te nemen aan de nationale werkgroep die het Europese traject zal volgen en van input zal voorzien.

Voordelen deelname

Als u invloed wilt hebben op wat er in het Europese traject wordt afgesproken, als u uw internationale netwerk wilt vergroten en als u wat betreft relevante kennis altijd op de eerste rij wil zitten, dan is dit uw kans. Deelname aan deze werkgroep biedt u precies deze voordelen.

Planning en praktische zaken

NEN verwacht in de eerste helft van april de eerste vergadering van de werkgroep te organiseren, waarin een start wordt gemaakt met het traject. Zodra de datum bekend is, wordt u hierover op de hoogte gesteld. Voor meer informatie over de bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar zw@nen.nl

Tussen 13 en 17 april 2019 vinden de internationale vergaderingen plaats in Gothenburg, Zweden, waarin de Europese werkgroep bijeen zal komen. Eén of twee leden van de werkgroep kunnen deelnemen aan de Europese vergadering.