De Europese Investeringsbank en Radboudumc hebben een leningsovereenkomst van EUR 150 miljoen getekend. De financiering is bedoeld voor het opnieuw configureren alsmede de modernisering van het universiteitsziekenhuis, onder meer door de bouw van een nieuwe klinische faciliteit (het zogenaamde “Gebouw S”) en de renovatie van bestaande faciliteiten. Hiernaast zullen ook duurzaamheidsinvesteringen in e-health onder het project vallen.

Doel van het project is om het Radboudumc nog functioneler en efficiënter te maken, alsmede om verschillende diensten beter te integreren door de campus compacter en flexibeler te maken en bepaalde afdelingen verticaal en horizontaal beter bij elkaar te brengen. Het vervangen, uitbreiden en renoveren van de bestaande faciliteiten zal deze reorganisatie van campusactiviteiten mogelijk maken.

“De levensverwachting in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld,” stelde EIB President Werner Hoyer. “maar als we ouder worden, komen er ook specifieke problemen om de hoek kijken, en daar moeten Nederlandse ziekenhuizen zich op instellen. In deze tijden van versnellende vergrijzing en technologische vernieuwing zijn we blij dat we het Radboudumc kunnen steunen met het voorbereiden op de toekomst van de gezondheidszorg.”

“De Nederlandse zorgsector heeft een ingrijpende hervorming nodig om in te kunnen spelen op de snelle demografische, sociologische en technologische veranderingen in de samenleving. Daarbij is leiderschap nodig. Het Radboudumc wenst hierin verantwoordelijkheid te nemen, en is de EIB dankbaar voor de financiële steun aan onze missie ‘to have a significant impact on healthcare’.” voegde Leon van Halder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc, toe.

De financiering zal de uitvoering van het investeringsprogramma van het Radboudumc tot 2023 mogelijk maken.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB zo’n EUR 2,18 miljard voor projecten in Nederland.

Met bijna 10.000 medewerkers en 3.500 studenten combineert het Radboud Universitair Medisch Centrum patiëntenzorg, onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. Opgericht in 1956 is het een van de acht universiteitsziekenhuizen in Nederland en haar missie is “to have a significant impact on healthcare”. Het Radboudumc UMC bereikt tot wel 1.9 miljoen mensen met primaire en secundaire gezondheidszorg.