Op 1 december start EW Facility Services haar dienstverlening bij twaalf locaties van Equipe Zorgbedrijven. Equipe Zorgbedrijven bestaat uit de drie labels Velthuis kliniek, Xpert Clinic en Helder kliniek, de locaties zijn gevestigd door heel Nederland. EW Facility Services is op alle locaties verantwoordelijk voor het schoonmaakonderhoud, waaronder schoonmaak van OK’s en POK’s. Tevens verzorgt zij op diverse locaties de glasbewassing en sanitaire supplies.

 

Gunningscriteria
Belangrijke factor voor de gunning is het onderscheidend vermogen van de facilitair dienstverlener op hospitality en beleving. Ook de visie van EW Facility Services op de flexibilisering van kosten, waardoor facilitaire kosten parallel lopen aan de bezetting en omzet van de zorgverlener, speelde een belangrijke rol. Om hier nog verder invulling aan te geven heeft EW Facility Services de ambitie om samen met Equipe Zorgbedrijven toe te werken naar een prijs per patiënt, waardoor de facilitaire kosten volledige transparant zijn. Dit doen zij vanuit het gedachtegoed van Value Based Healtcare. “Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker. Dat is onze missie”, aldus Jaco Donselaar, Operationeel Directeur van Equipe Zorgbedrijven. “Deze missie proberen we in ieder facet van onze dienstverlening en met alle partijen waarmee we samenwerken, verder vorm te geven. Schoonmaakonderhoud is een belangrijk basisproces. Met
EW Facility Services willen we naast een kwalitatieve stap, ook een stap zetten op het gebied van flexibilisering.”

 

High-Quality-Hygiëne
Infectiepreventie en -bestrijding maken nadrukkelijk onderdeel uit van de aanpak van schoonmaakonderhoud van EW Facility Services. Dit geeft zij vorm via haar High-Quality-Hygiëne aanpak die onder andere bestaat uit een Hygiëne scan, een Hygiëne plan op maat en professioneel Outbreak Management. Natuurlijk zet zij ook periodieke evaluaties in waardoor werkwijzen, protocollen en innovaties op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding continu worden geoptimaliseerd. Bas Haagen, Directeur Marketing en Sales van EW Facility Services: ”Wij zijn er trots op dat we met onze High-Quality-Hygiëne aanpak een patiëntveilige omgeving voor Equipe kunnen realiseren en we kijken uit naar de aanstaande samenwerking.”

Bron: EW Facility Services