De afgelopen jaren heeft de Raad van Bestuur van NOVO veel overleg gevoerd met de familie van wijlen Gretha. Ze overleed in 2012 na een noodlottig incident.
De zeer intensieve en langdurige gesprekken tussen de familie van Gretha, de Centrale Familieraad en de Raad van Bestuur zijn nu afgerond. De vragen die de familie had zijn beantwoord en het vertrouwen is hersteld.
Eerherstel
De kern van de gesprekken was dat in de ogen van de familie, Gretha vaak op een onjuiste wijze is neergezet. De Raad van Bestuur betreurt dit en biedt hiervoor aan de nabestaanden excuses aan. De uitkomst van de gesprekken is dat de Raad van Bestuur samen met de familie van mening is dat de beeldvorming die in de media is ontstaan, geen recht doet aan wie Gretha was. Gretha was niet psychotisch en zij had niet bij NOVO in de locatie Onnen geplaatst mogen worden. Op basis van deze conclusies is in gezamenlijkheid een document Eerherstel voor Gretha opgesteld.
Nu de gesprekken zijn afgerond, hebben de familie, de vertegenwoordiger van de Centrale Familieraad en de Raad van Bestuur besloten om in gezamenlijkheid eenmalig hun verhaal te vertellen. Dit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en kunt u nalezen.
Voorpagina Dagblad van het Noorden
Bijlage WKND pagina 16-17
Bijlage WKND pagina 18-19
Lessen en verbeteringen
Het noodlottig incident met Gretha heeft iedereen destijds geraakt en geschokt. De sporen die het incident met Gretha heef nagelaten in de organisatie zijn op veel manieren zichtbaar en voelbaar. De familie, Centrale Familieraad en de Raad van Bestuur hebben met elkaar verbeterpunten besproken naar aanleiding van de uitkomsten van alle onderzoeken die er zijn gedaan naar het incident. Er zijn fouten gemaakt en daar willen en moeten we met elkaar van leren.
Er is een proces in gang gezet van anders denken over vrijheidsbeperking en kwaliteit van zorg. NOVO heeft naar aanleiding van het overlijden van Gretha diverse verbeteringen en leertrajecten in gang gezet. Onder het motto: “Nee, tenzij …. ” is er samen met familie, cliënten en kenniscentrum Vilans, een proces in gang gezet in het anders doen en denken over vrijheidsbeperking.
De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) onze locaties getoetst op de kwaliteit van zorg voor cliënten. Eind 2014 heeft de IGZ NOVO gecomplimenteerd met het ingezette beleid en genomen maatregelen. Dat betekent niet dat we klaar zijn. Uiteraard gaan we door met het continu verbeteren van zorg. Dat willen we doen in een lerende organisatie, die medewerkers en teams ondersteunt en aanmoedigt. Zeggenschap van cliënten over hun eigen leven speelt hierin de hoofdrol. Zij worden hierin ondersteund door begeleiders in samenwerking met familie en verwanten. Op die manier werken we met elkaar aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten.
Bron: Novo