Facility Institute breidt consultancy in de zorgsector verder uit.

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar advies en ondersteuning van de facilitaire organisatie binnen de zorgsector, heeft Facility Institute haar consultancy-team uitgebreid met Jan Tromp. Het zelfstandig adviesbureau van AAFM kan met de aanstelling van een extra strategisch consultant haar adviesrol nog breder vormgeven. Facility Institute bewees haar meerwaarde al bij organisaties als DSM, Gemeente Rotterdam en Espria.

Facility Institute bekijkt voortdurend hoe ze organisaties kan helpen hun facilitaire organisatie, of een deel daarvan, zo slim en efficiënt mogelijk in te richten. Het team van specialisten heeft gedegen kennis en ervaring ten aanzien van facilitaire vraagstukken. Met name vanuit de zorg krijgt Facility Institute steeds meer adviesaanvragen.

De uitbreiding van het team met Jan Tromp was een logische stap, doordat hij al sinds 2012 aan AAFM verbonden is in de functie van Account Directeur Zorg. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen, begeleiden en implementeren van facilitaire veranderingsprocessen in de zorgsector. De laatste jaren heeft Jan zich meer toegelegd op de vraag vanuit zorginstellingen naar een meer efficiënte en klantvriendelijke facilitaire bedrijfsvoering, in de vorm van eigentijdse zorgondersteuning.

“De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Instellingen zijn steeds vaker op zoek naar goed passende oplossingen voor hun facilitaire organisatie of onderdelen daarvan. Jan Tromp is een aanwinst voor onze kennisbank. Zijn brede ervaring binnen de zorg kunnen we uitstekend inzetten voor specifieke vraagstukken, voornamelijk op het niveau van directies en Raden van Bestuur”, aldus Roland van Herk, manager Facility Institute.

Bron: AAFM