Voor artsen en hun patiënten is het snel kunnen uitwisselen van gegevens letterlijk van levensbelang.

Door het eerder ontbreken van de juiste communicatiemiddelen kiezen veel medici voor WhatsApp als medium. Hierbij realiseren zij zich niet dat dit onveilig is waardoor gevoelige informatie sneller ‘op straat’ ligt met enorme boetes door de Wet Datalekken als gevolg. Met Fenestrae Omni hebben artsen toegang tot een vergelijkbare oplossing die veilig is, eenvoudig in gebruik en waarmee directe uitwisseling mogelijk is.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bevestigd dat WhatsApp niet voldoet aan de norm voor het delen van medische gegevens. Met WhatsApp worden bijvoorbeeld foto´s automatisch opgeslagen (op de smartphone), waardoor deze in andere cloudopslagdiensten terecht komen die de informatie ongemerkt (en on-versleuteld) verspreiden. Een duidelijk beveiligingsprobleem. Hieronder valt ook het feit dat informatie welke via WhatsApp wordt verstuurd op de server van Facebook terecht komt. Een site die regelmatig onder vuur ligt door de manier waarop het met privacy omgaat.

Uitwisseling
Fenestrae Omni wisselt medische documenten direct en veilig digitaal uit tussen medisch specialisten. Fenestrae Omni is een software platform voor alle informatie uitwisseling, waarbij sprake is van een behandelrelatie en de patiënt centraal staat. Doordat het gebaseerd is op internationaal erkende standaarden wordt de informatie versleuteld en wordt gezorgd voor veilige verzending van documenten en informatie waarbij de privacy van de patiënt en de veiligheid van de persoonlijke gegevens volledig is gegarandeerd.

“Oplossingen die gebaseerd zijn op IHE standaarden bieden de veiligheid die in de zorg nodig is. Door dus voor een op IHE standaarden gebaseerde oplossing, zoals Fenestrae Omni, te kiezen, zit een ziekenhuis altijd goed.”

Tie Tjee, Vendor Chair – IHE Nederland

Autorisatie
Ongeautoriseerde personen hebben geen enkele toegang tot vertrouwelijke gegevens doordat Fenestrae Omni volledige controle biedt over wie de informatie ontvangt. Door de centrale logging wordt elke actie geregistreerd en is er een compleet en actueel overzicht over de samenstelling van het dossier.

Bron: Fenestrae