Sinds kort versterkt mevrouw drs. H.E. Wilkens, uroloog in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, op structurele basis het team specialisten van het Blaaskankercentrum. Dit past binnen de verdergaande regionale samenwerking voor hoogcomplexe laagvolume oncologische zorg om de patiënt de best passende zorg te kunnen leveren. De samenwerking is de eerste in haar soort in Nederland.

De samenwerking met Franciscus Gasthuis & Vlietland betekent dat patiënten uit dat ziekenhuis met gevorderde blaaskanker (spierinvasief blaascarcinoom) eenmalig het multidisciplinaire spreekuur van het Blaaskankercentrum zullen bezoeken voor het opstellen van een persoonlijk behandelplan. Het spreekuur van het Blaaskankercentrum wordt bemand door een team van urologen, bestralingsartsen, oncologen, radiologen, een patholoog, een seksuoloog en verpleegkundigen gespecialiseerd op het gebied van kanker, psychosociale ondersteuning, incontinentie en wond- en stomazorg.

Bundeling van oncologische kennis en zorg
Dr. Joost Boormans, uroloog in het Erasmus MC Kanker Instituut en het Blaaskankercentrum: “Door de samenwerking met Franciscus Gasthuis & Vlietland bundelen wij in de regio onze specifieke oncologische kennis over blaaskanker. Drs. H.E. Wilkens is hier eens per twee weken aanwezig om nieuwe patiënten met een invasief blaascarcinoom te spreken en in gezamenlijkheid een behandelplan op te stellen. De specifieke zorg die in het opgestelde behandelplan wordt geadviseerd vloeit vervolgens uit naar regionale ziekenhuizen. Radiotherapie zal bij voorkeur plaatsvinden in het Erasmus MC Kanker Instituut, maar chirurgische ingrepen kunnen ook worden uitgevoerd in het Franciscus Gasthuis & Vlietland.” Franciscus Gasthuis & Vlietland is ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis.

Bron: Erasmus MC