FMT Gezondheidszorg bezocht onlangs een groot aantal medische high tech bedrijven en ziekenhuizen in Taiwan. In onderstaand artikel een impressie van de vaak bijzondere producten en diensten die we onder ogen kregen in deze Aziatische kraamkamer voor medtech innovaties.

 

Taiwan Excellence is het programma van de Taiwanese overheid om excellente Taiwanese bedrijven wereldwijd onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt door Taitra, de Taiwan Trade Organisation die mede wordt ondersteund door de overheid van dit land. In de week van de beurs Taiwan Medical organiseerde Taitra een zogenoemde Taiwan Exellence Smart Medical Media Tour. Samen met collega’s uit voornamelijk Aziatische landen maakte FMT Gezondheidszorg (nader) kennis met bedrijven uiteenlopend van startups (hoewel de meeste liever niet zo worden benoemd) tot global players als Advantech, HTC en HiWin.

 

 

Precisietechnologie

 

Taiwan (Republic of China) staat onder andere bekend om zijn precisietechnologie, ontwerp en fabricage van geïntegreerde circuits (IC) en opto-elektronische displaytechnologie. Het eiland voor het Chinese vasteland speelt eveneens een belangrijke rol in de wereldwijde toeleveringsketen voor informatiecommunicatietechnologie (ICT). Op het gebied van medische hulpmiddelen neemt Taiwan al lang een belangrijke plaats in als een van ‘s werelds toonaangevende producenten van rolstoelen, hulpmiddelen voor patiënten, revalidatieproducten, en medische en chirurgische basisinstrumenten.

De Taiwanese overheid richt zich nu ook op het extra promoten van de biomedische industrie van het land. Een lange investeringsperiode heeft namelijk geleid tot, wat de Taiwanese overheid omschrijft als, een solide basis van het Taiwanese medische ecosysteem; een ecosysteem dat de hele biomedische waardeketen dekt. Taiwan behoort in de medische sector tot de top van de wereld hetgeen we volgens Walter Yeh Yeh, CEO van Taitra, terugzien in de wereldwijde aanwezigheid van de Taiwanese leveranciers in de gezondheidszorg. In het algemeen kan worden gesteld dat Taiwan geldt als een hub in de ICT-sector en een voorloper is in diverse sectoren van deze industrie. ICT en de gezondheidszorg hebben elkaar in Taiwan in de armen gesloten en daaruit vloeien producten en diensten voort die de zorg slimmer en beter maken.

 

In 2018 volgens was de medisch industriële sector in Taiwan volgens de Amerikaanse website www.export.gov goed voor US $ 4,66 miljard. De verwachting is dat de totale markt voor medische hulpmiddelen in Taiwan tussen 2017 en 2022 jaarlijks met circa 9,0% zal groeien.

 

Efficiency

 

Net als in Europa kampt de Taiwanese zorg met het probleem dat er onvoldoende geschoold personeel beschikbaar is om aan de alsmaar toenemende behoefte aan zorg in een vergrijzende samenleving te voldoen. Efficiency is daarom een term die we gedurende ons bezoek vaak zullen horen vallen. Het gaat hierbij niet alleen om efficiency in bijvoorbeeld de logistiek van een ziekenhuis, maar ook om onder meer de efficiency in het stellen van diagnoses. IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Big Data, Machine Learning en Smart Hospital; het zijn thema’s die voortdurend terugkeren in de presentaties van bedrijven en ziekenhuizen. De overtuiging dat deze nieuwe technologieën in de toekomst steeds meer de gezondheidszorg gaan domineren, is in Taiwan overduidelijk aanwezig.

 

Ambitie, high tech minded en een geweldig arbeidsethos; het zijn een paar kenmerken die we tegenkomen bij het management en medewerkers van de diverse bedrijven. Daarnaast zijn de meesten ook duidelijk trots op het bedrijf of de instelling waarvoor ze werken. Al bij al belangrijke ingrediënten om succesvol te zijn. En succesvol is Taiwan, ook als het even tegenzit. Een voorbeeld daarvan is HTC. We hoeven niet ver in ons geheugen te graven om weer te weten dat HTC na Apple en Samsung de wereld van de mobiele telefonie beheerste. Nu verkoopt het Taiwanese concern nog nauwelijks mobieltjes. De raad van bestuur van HTC zal dan ook niet vrolijk van worden van de omzet van het bedrijf; het verhaal van HTC is in veel opzichten vergelijkbaar met de voormalige mobieltjesreus Nokia uit Finland. Toch merk je aan niets bij HTC dat deze gouden tijden voorbij zijn. Er is een heilig geloof in de nieuwe producten zoals de 5G Hub en de virtual reality (VR) producten en diensten.

 

Virtual reality

 

HTC ontwikkelt VR voor diverse sectoren; een belangrijke pijler is de gezondheidszorg. Enerzijds voor bijvoorbeeld geneeskundestudenten, anderzijds voor het inzichtelijk maken van medische problemen voor patiënten. We maakten kennis met de virtuele realiteit die aan geneeskundestudenten in Taipei, de hoofdstad van Taiwan, wordt aangeboden. Voor het eerst begaven we ons virtueel in het menselijk lichaam om het functioneren van cardiovasculair systeem te ervaren. Daarna namen we ook nog een kijkje bij de spijsvertering, endocrien systeem, lymfestelsel, spierstelsel, zenuwstelsel, ademhalingsstelsel, skeletstelsel, urinewegstelsel en voortplantingssysteem. De gezondheidstak van HTC, DeepQ, heeft hiervoor de hardware Vive Focus VR-controller ontwikkeld. Voor medische en zakelijke toepassingen is inmiddels een bibliotheek aan software beschikbaar. In het gemeentelijke Wang Fang Municipal Hospital in Taipei wordt het systeem toegepast om patiënten te informeren over hetgeen ze onder de leden hebben. In totaal kan de “anatomische atlas” 4.000 delen van het menselijk lichaam laten zien, ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe ze met elkaar in verband staan en elkaars functioneren beïnvloeden door middel van 550 animatiesets. Vermeld moet worden dat de bibliotheek voortdurend wordt uitgebreid.  De medische staf van het Wang Fang Municipal Hospital is lovend over het draadloze systeem en zien dan ook veel toegevoegde waarde. Het gaat nu nog slechts om enkele tientallen patiënten per maand die via een virtuele realiteit worden voorgelicht, maar bij Wang Fang Municipal Hospital én HTC zijn ze ervan overtuigd dat het product in de zorg een succes wordt. Op korte termijn komt er in het ziekenhuis een nieuwe locatie waar de VR-presentaties aan patiënten worden gegeven, zodat het aantal patiënten dat er gebruik van gaat maken drastisch toe zal nemen.

 

Succes

 

Ook gericht op educatie is het Asclepius van Taiwan Main Orthopaedic Biotechnology Co. Het apparaat ziet eruit als een onderzoekstafel waarvan het blad bestaat uit een groot beeldscherm. Op het beeldscherm zijn volledige anatomische afbeeldingen op ware grootte beschikbaar, bedoeld voor de voorbereiding op chirurgische ingrepen, educatie en trainingsdoeleinden. Indrukwekkend is de snelheid waarmee organen kunnen worden uitvergroot, het totale lichaam (man of vrouw) kan worden gekanteld etc. De belangstelling vanuit Aziatische landen voor dit product is groot, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Veel belangstelling en waardering bestaat volgens de onderneming ook voor de “high tech bril” Foresee X, een Glasses Navigation Systeem. Het voordeel van dit product in vergelijking met de bestaande situatie bij scopische ingrepen is dat de chirurg met Foresee X niet meer op een monitor hoeft te kijken, maar met een real time positioning system zijn ogen op de patiënt kan blijven richten en daarnaast ook nog eens beschikt over augmented reality waarmee alle relevante informatie zoals röntgenfoto’s direct in het gezichtsveld kunnen worden geprojecteerd. Taiwan Main Orthopaedic Biotechnology Co. is ervan overtuigd dat het product over de gehele wereld een succes kan worden.

 

Diezelfde overtuiging hebben ze bij iXensor, een relatief nog jong bedrijf met circa 50 medewerkers. iXensor heeft zich in haar 7 jarig bestaan ontwikkeld tot een digital health bedrijf dat de camera’s van smartphones verandert in accurate monitoring apparaten die snelle controles van biomarkers voor diabetes mogelijk maakt. Het apparaat met de zogenoemde Pixotest ® technologie voldoet aan de normen van de Amerikaanse Food & Drug Administration, FDA. Een heel andere toepassing voor Pixotest ® technologie vinden we in Eveline; een simpel apparaatje dat in combinatie met een smartphone vrouwen inzicht biedt in het moment van ovulatie. In veel Aziatische landen en Amerika wordt het al verkocht via apotheken. iXensor wil het apparaat ook in Europa op de markt brengen en zoekt daarvoor een geschikte partner(s).

 

Hospital Control

 

Van een heel andere orde is Advantech. De hoofdvestiging in Taipei (IoT-campus) is een ultramodern gebouw waar de ecologische footprint tot een minimum is teruggebracht. Advantech is een een global player waarvan de Europese hoofdvestiging sinds 2010 is gevestigd op het Science Park in Eindhoven; in 2018 werd hier een nieuw huisvesting in gebruik genomen. Advantech richt zich met IoT op diverse sectoren, waarvan de zorgsector er één is. Tijdens de presentatie in Taipei kwam uitgebreid de inbreng van Advantech in het nieuwe Erasmus MC aan bod. Onlangs won het bedrijf met deze producten en dienstverlening aan het Erasmus MC de prestigieuze Best Hospital Technology Implementation Award in het MedTech Breakthrough Awards-programma van 2019. (Voor meer informatie hierover: www.fmtgezondheidszorg.nl). Dankzij de wereldwijde stijging van producten en diensten op het gebied van IoT heeft Advantech met succes haar doelstelling bereikt om de omzet met dubbele cijfers gedurende twee opeenvolgende jaren (2017-2018) te laten groeien.

 

Een grote rol kent Advantech ook toe aan het Hospital Control System, dat bijdraagt aan een verbeterde efficiency in ziekenhuizen, maar zeker van invloed is op de kwaliteit en veiligheid. In het onlangs geopende Show Chwan Memorial Hospital in Changhua County konden we de werking van het systeem op enkele afdelingen zien. Het gaf niet alleen een uitstekend inzicht in de logistieke stromen, maar verstrekte op elk moment alle gewenste informatie, uiteraard rekening houdend met de privacy van de patiënten. Grote displays op de gangen verstrekken ook voor bezoekers relevante informatie waardoor ze minder een beroep voor informatie moeten doen op verpleegkundigen. Daarnaast worden in deze privékliniek in paarse uniformen geklede gastvrouwen ingezet die taken overnemen die voorheen werden vervuld door verpleegkundigen. De gastvrouwen krijgen een training van stewardessenopleidingen van luchtvaartmaatschappijen en volgen cursussen bij vijf sterren hotels.

 

Show Chwan Memorial Hospital (dit ziekenhuis behoort tot de particuliere keten Show Chan Health System) in Changhua County is in meer opzichten een bijzonder ziekenhuis. Het moderne gebouw oogt fris, kent mooie voorzieningen zoals winkels en een restaurant dat ook nadrukkelijk is bedoeld voor omwonenden. In de hal zien we een groot display waarop veel relevante informatie wordt getoond, maar ook de nodige gimmicks. In de visie van de directie van Show Chwan Memorial Hospital hoeft een ziekenhuisbezoek niet altijd ernstig en vervelend te zijn. Er moet ook plaats zijn voor fun. De eerste klas kamers in dit ziekenhuis, je kunt hier van een suite spreken, zijn voorzien van een werkhoek, een ontvangstkamer en fraai, modern sanitair.  Op de vraag of de zorg in deze privékliniek alleen bereikbaar is voor de welgestelden antwoordt manager Yong-Xiang Yeh dat dit zeker niet het geval is. ‘Het Taiwanese verzekeringssysteem stelt iedereen in staat van alle zorgvoorzieningen gebruik te maken. Inderdaad is de eerste klas afdeling duurder. Een verblijf kost hier dagelijks circa 300 Amerikaanse dollar. Dat kan niet iedereen betalen.’ In vergelijking met de ziekenhuiskosten in Nederland is dit een uitermate bescheiden bedrag. Het tarief is illustratief voor de kosten van de zorg in Thailand. In 2018 stond Taiwan op de 9e plaats op het overzicht van Bloomberg van landen met de beste efficiency in de gezondheidszorg. Nederland stond op de 28e plaats. België op 38.

 

Slaap apneu

https://youtu.be/lbYhB5vHNrE

Ook onder de indruk was FMT Gezondheidszorg en onze internationale collega’s van de producten die AmCad BioMed Corporation toonde op het gebied van ultrasound in combinatie met Big Data en AI. Intelligente software in combinatie met hardware leveren snelle en accurate diagnoses van uiteenlopende aandoeningen. Het zogenaamde AmCAD-UO®  wordt ingezet voor het diagnosticeren van slaapapneu (Obstructive Sleep Apnea, OSA). De oplossing bestaat uit een positioneringssysteem en een computergestuurd detectiesoftwareapparaat. Het evaluatieproces wordt uitgevoerd bij wakkere patiënten en het duurt niet meer dan 10 minuten om de resultaten te krijgen. Het hele proces is objectief, nauwkeurig, kosteneffectief en veilig en zal naar verwachting de klinische praktijk van OSA-diagnose transformeren.

 

In de week dat FMT Gezondheidszorg in Taiwan verbleef hebben we een groot aantal bedrijven leren kennen als bijzonder innovatiegericht en kien op het zaken doen over de grens. Kwaliteit en servicegerichtheid hebben we vrijwel in elke onderneming ervaren als de basis voor het bouwen en in standhouden van relaties met buitenlandse klanten. We hebben meer bedrijven bezocht dan hierboven genoemd. Enkele zullen we nog in het kort behandelen. Zoals IEI dat oplossingen biedt voor het verminderen van menselijke fouten in de workflow en het creëren van een papierloze omgeving. Toepassingen zijn er voor mobiele verpleegoplossingen, slimme poliklinische oplossingen, operatiekamers, infotainment, thuiszorg en revalidatie. En Medimaging met Miis. MiiS is een “Medical Imaging Innovation Solution” provider met de focus op high performance devices, het ontwikkelen van diverse hulpaccessoires voor mobiele medische apparatuur en het integreren van hardware met software voor zorg op afstand.

Dan was er ook Netown Corp met een platform van gezondheidszorgsystemen, genaamd “Babybot” dat geavanceerde professionele biomedische detectieapparaten met elkaar verbindt en persoonlijke medische gegevens verzamelt en analyseert en zo nodig incidentmeldingen geeft. Door het analyseren van de parameters en in combinatie met draagbare apparaten, kan het systeem advies geven over aangepaste persoonlijke gezondheidsverbetering en preventiemaatregelen.

Ook bezochten we het mondiale concern HiWin. Dit bedrijf is wereldleider in kogelschroeven in diverse maten en voor de meest uiteenlopende toepassingen. HiWin is ook actief in de zorg, maar deze sector is tot nu toe van beperkt belang voor de onderneming. In het oog sprongen de tillift om niet mobiele patiënten veilig en economisch verantwoord van bed in een bad te kunnen plaatsen en een Robotic Endoscope Holder. Dit laatste product zagen we in de praktijk bij IRCAD Taiwan, het Asian Institute of TeleSurgery (een dochteronderneming van IRCAD France). We bezochten deze instelling, volgens eigen zeggen het grootste en meest geavanceerde trainingscentrum in Azië, die samenwerkt met het in dit artikel eerdergenoemde Show Chan Health System. Bij het  Asian Institute of TeleSurgery woonden we een training bij over Labaroscopie in het auditorium van de organisatie. We ervoeren in 3D welke problemen een chirurg bij dergelijke ingrepen kan tegenkomen. De beeldkwaliteit was van uitzonderlijk hoog niveau. Bij het instituut wordt ook hands on training gegeven met levende dieren. Het instituut werd zo’n tien jaar geleden opgericht. Inmiddels hebben meer dan 7000 chirurgen uit meer dan 50 landen trainingen gevolg bij deze organisatie.

 

 

Afsluiting

 

FMT Gezondheidszorg sloot haar bezoek aan Taiwan af met de beurs Medical Taiwan. Uiteraard zagen we hier het nodige terug van wat we eerder tijdens onze reis hadden gezien. Opvallend en mooi vonden we de stand op Taiwan Medical waarbij tussen al het “technologische geweld” ruimte was voor orchideeën en sfeervolle afbeeldingen om toch maar vooral een fijne warme sfeer te creëren in de zorginstellingen. Mocht u er belangstelling voor hebben; het waren bijzondere orchideeën met een bloeiperiode van zo’n vijf jaar. Laatste tip; de Medica in Düsseldorf staat er weer aan te komen. Doe u zelf een plezier en bezoek de Taiwanese bedrijven.