Nederlandse ouderen kiezen eerder voor het levensloopbestendig maken van hun woning dan dat ze investeren in de verduurzaming ervan. Het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht waar dit aan ligt en kwam tot de conclusie dat ouderen veel waarde hechten aan hun onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is er ook een financiële reden: de terugverdientijden van verduurzamingsmaatregelen zijn vaak te lang en de kosten worden als te hoog ervaren.

In het onderzoek ‘Grijze haren, groene huizen’ komt naar voren dat het klimaatbeleid (de Nederlandse woningvoorraad moet in het jaar 2050 klimaatneutraal zijn) en het beleid in de zorgsector (dat zich richt op het langer zelfstandig thuis laten wonen van ouderen) met elkaar botsen. Niet alle ouderen hebben immers voldoende financiële middelen om hun woning aan te passen én te verduurzamen. Toch betekent dit niet dat ouderen hun woning massaal levensloopbestendig maken. Jonge ouderen, rond de leeftijd van 65 jaar, zijn nog vaak geneigd om te verhuizen naar een geschikte woning voor de oude dag, maar de meeste ouderen blijven liever in hun vertrouwde omgeving wonen. Onder degenen die thuis blijven wonen anticipeert slechts een klein gedeelte op eventuele toekomstige gezondheidsproblemen.

Chronische ziekten

Dat kan grotendeels verklaard worden door het gegeven dat ouderen ook op hoge leeftijd vaak nog een actief leven leiden. Desondanks krijgen steeds meer mensen, en dan vooral ouderen, te maken met een of meerdere chronische ziekten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt zelfs dat de helft van de 75-plussers met meerdere chronische ziekten (zoals artrose, diabetes en nek- en rugklachten) kampt. Het kan daarom juist een goede investering zijn om de huidige woning op tijd levensloopbestendig te maken.

Toegankelijke woning

Eerder onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat een toegankelijke woning ervoor zorgt dat ouderen een kleinere kans hebben om in een verpleeghuis terecht te komen. Hoe ouder men wordt, hoe sterker dit effect zichtbaar is. Belangrijke aanpassingen die gedaan kunnen worden zijn het verwijderen van drempels en het bad vervangen voor een douche. Heeft de woning meerdere verdiepingen, dan zorgt een traplift ervoor dat deze veilig te bereiken zijn. Tegelijkertijd zorgt een toegankelijke woning er ook voor dat de zorg voor de oudere makkelijker te organiseren is.

Het overheidsbeleid dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen en de sterke wens van ouderen om in de huidige omgeving te blijven, maken de noodzaak om de huidige woning levensloopbestendig te maken steeds belangrijker. Hierdoor zal duurzaamheid voor velen op een tweede plek blijven staan.