Totaal OK-congres en Van Litsenburg BV, o.a. uitgever van FMT Gezondheidszorg, zijn onlangs een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking betekent voor het Totaal OK-congres dat op het gebied van communicatie flink aan de weg kan worden getimmerd. Daarnaast heeft het nieuwe samenwerkingsverband veel ervaring met het organiseren van congressen. Binnen van Litsenburg BV is inhoudelijk een grote mate van expertise aanwezig op de thema’s die voor Totaal OK relevant zijn. Met deze samenwerking hoopt de initiatiefnemer van het Totaal OK-congres , Alex de Block een nog bredere doelgroep van bedrijven en zorgprofessionals enthousiast te maken voor het derde congres dat in 2020 plaatsvindt. Verwijzend naar de nieuwe samenwerking zal dit het ‘FMT Totaal OK congres’ gaan heten. Zoals bij voorgaande edities ook het geval was zullen bedrijven en organisaties op de beursvloer o.a. interessante innovaties tonen.

Alex de Block: “Na twee congressen waarbij de nadruk meer technisch lag op het ontwerpen, bouwen en inrichten van OK’s, al of niet met gebruikmaking van Virtual Reality, willen wij ons met het volgende congres vooral gaan richten op de praktijk. Zowel de inrichting als het praktisch gebruik en beheer van nieuwe, integrale OK-concepten zullen, vanuit meerdere interessante invalshoeken, volop de aandacht krijgen.

We hebben besloten om van het ‘FMT Totaal OK congres’ een tweejaarlijks evenement te maken om daarmee nog beter en diepgaander te kunnen inspelen op innovaties bij nieuwe projecten en ontwikkelingen op het gebied van beheer en beheersen.

Het derde congres zal plaatsvinden op donderdag 26 maart  2020. Deze editie zal zoals de eerdere congressen plaatsvinden in Supernova in de Jaarbeurs Utrecht.

 

Foto: Supernova in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook in 2020 zal dit plaats van handeling zijn voor hecongres en de beurs FMT Totaal OK.

Voor meer informatie kunt u uw vraag mailen aan: totaalok@fmtgezondheidszorg.nl