Ziekenhuisbesmettingen leiden tot vervelende situaties voor patienten, maar ook tot extra kosten. Besparingen door besmettingspreventie kunnen als volgt worden omschreven (door de huidige beperkte registratie zijn dit vooral schattingen):

 • Uitgaande van 1.400.000 operatieve ingrepen per jaar in Nederland;
 • Klinische verpleegkosten per dag € 300;
 • Gemiddelde verpleegkosten per dag € 1000 (meer klinisch dan IC verpleging);
 • Infectiebehandelingen in de 1ste lijn zorg voortvloeiend uit de betreffende infectie besmetting geschat € 800;
 • Neuro/myco besmettingskosten langdurige zorg in de 1ste lijn zorg + alternatief geschat € 10.000;
 • Langdurige biochemische verontreiniging een noodzakelijke heringreep en/of fysio behandeling geschat € 80.000.

Reductie inschattingen:

 • Infecties: van 3 naar 2% operatieve ingrepen, behandeling gemiddeld 3 dagen;
 • Verschil in opgave van infecties door de instellingen en landelijk wordt aangenomen 2 %;
 • Pandemische ziekenhuisbesmettingen van 80% naar 10% instellingen (uitgaande van 70 instellingen);
 • Endotoxine vergiftigingen: reductie van 1 dag nazorg bij 50% van de operatieve ingrepen;
 • Neuro-/mycotoxine vergiftigingen van 1% naar ~ 0% van de operatieve ingrepen;
 • Biochemische verontreinigingen 2% operatieve ingrepen.

Zorgkosten aspecten:

 • Klinische infectie reductie: 14.000 x 3 x € 1.000 = € 42.000.000;
 • 1ste Lijn behandeling infecties: 28.000 x € 800 = € 22.400.000;
 • Pandemische ziekenhuisbesmettingen 49 x € 100.000 = € 4.900.000;
 • Endotoxine vergiftigingen 700.000 x € 1.000 = € 700.000.000;
 • Neuro-/myco toxine vergiftigingen 14.000 x € 10.000 = € 140.000.000;
 • Biochemische verontreinigingen 28.000 x € 20.000 = € 560.000.000.

28 juni organiseert FMT Gezondheidszorg een workshop over besmettingspreventie in risicovolle ruimtes zoalseen OK, IC, CSA, recovery etc. U kunt zich nu aanmelden. Meer informatie en aanmelden.