Bent u (mede)verantwoordelijk voor besmettingspreventie in risicovolle ruimtes zoals OK’s, IC’s, CSA’s, Recovery’s en isoleerkamers? Schrijf u dan in voor de workshop die FMT Academy over besmettingspreventie organiseert. U neemt tijdens de workshop kennis van de laatste stand van zaken over dit onderwerp. De workshop is bedoeld voor o.a. beheerders, managers, gebruikers, adviseurs, ontwerpers en leveranciers. De workshop vindt op 28 juni plaats aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Deelnemers ontvangen gratis het boek “Besmettingspreventie in de gezondheidszorg” (winkelwaarde €89,-).

Het programma van de workshop kent een integrale benadering van besmettingspreventie en richt zich op de totale cyclus van het ontwerp tot beheer van risicovolle ruimtes.

Infecties door ziekenhuisbesmettingen zijn vervelend en risicovol voor patiënten en medewerkers. Daarnaast zijn ze ook werken ze ook kostenverhogend door bijvoorbeeld extra ligdagen, heroperaties en extra medicatie.

Ziekenhuizen kennen aan besmettingspreventie een hoge prioriteit toe. Niettemin bestaat er op dit terrein nog de nodige onbekendheid. FMT Academy organiseert daarom een workshop met als thema “Besmettingspreventie in risicovolle ruimtes”.

Programma
Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 18.00.

Het programma (eventuele wijzigingen voorbehouden) biedt diepgaande presentaties over besmettingspreventie door:

 • Technische Universiteit Eindhoven, dr. Chris Arts, associated professor Biomedische technologie
 • UMC Utrecht
 • TNO, Roberto Traversari MBA, senior adviseur
 • Optimaal ontwerp van een risicovolle ruimte;  door Remko Noor, senior consultant RHDHV
 • Realisatie van een risicovolle ruimte,  Alex Jansen, directeur Interflow
 • Kwalificatie en validatie; André van Tongeren, manager IMI Aero-Dynamiek
 • Effectief onderhoud en beheer van risicovolle ruimtes; Patrick Lammers, algemeen directeur Quadrance
 • “Besmettingspreventie in de gezondheidszorg”. In dit boek wordt uiteengezet op welke wijze aan de wettelijke zorgplicht wordt voldaan op het gebied van besmettingspreventie. Dit recent verschenen boek zou wel eens een standaardwerk voor zorginstellingen kunnen worden voor hun activiteiten in relatie tot besmettingspreventie. Een inleiding door de auteur. Na de workshop ontvangen de deelnemers het boek “Besmettingspreventie in de gezondheidszorg” gratis (winkelwaarde € 89,-).
 • Discussie, afsluiting en netwerkborrel.

De dagvoorzitter is Peter Karsman, voormalig directeur facilitair bedrijf Ziekenhuis Amstelland en o.a. voormalig vice voorzitter van de NVTG.

Enkele cijfers die tot de verbeelding spreken:

De voortvloeiende besparingen binnen de zorg kunnen als volgt worden omschreven (door de huidige beperkte registratie zijn dit vooral schattingen):

 • Uitgaande van 1.400.000 operatieve ingrepen per jaar in Nederland
 • Klinische verpleegkosten per dag € 300
 • Gemiddelde verpleegkosten per dag € 1000 (meer klinisch dan IC verpleging)
 • Infectiebehandelingen in de 1ste lijn zorg voortvloeiend uit de betreffende infectie besmetting geschat € 800
 • Neuro/myco besmettingskosten langdurige zorg in de 1ste lijn zorg + alternatief geschat € 10.000
 • Langdurige biochemische verontreiniging een noodzakelijke heringreep en/of fysio behandeling geschat € 80.000

Reductie inschattingen:

 • Infecties: van 3 naar 2% operatieve ingrepen, behandeling gemiddeld 3 dagen
 • Verschil in opgave van infecties door de instellingen en landelijk wordt aangenomen 2 %
 • Pandemische ziekenhuisbesmettingen van 80% naar 10% instellingen (uitgaande van 70 instellingen)
 • Endotoxine vergiftigingen: reductie van 1 dag nazorg bij 50% van de operatieve ingrepen
 • Neuro-/mycotoxine vergiftigingen van 1% naar ~ 0% van de operatieve ingrepen
 • Biochemische verontreinigingen 2% operatieve ingrepen

Zorgkosten aspecten:

 • Klinische infectie reductie: 14.000 x 3 x € 1.000 = € 42.000.000
 • 1ste Lijn behandeling infecties: 28.000 x € 800 = € 22.400.000
 • Pandemische ziekenhuisbesmettingen 49 x € 100.000 = € 4.900.000
 • Endotoxine vergiftigingen 700.000 x € 1.000 = € 700.000.000
 • Neuro-/myco toxine vergiftigingen 14.000 x € 10.000 = € 140.000.000
 • Biochemische verontreinigingen 28.000 x € 20.000 = € 560.000.000

Voor wie is de workshop
Beheerders, managers, gebruikers, ontwerpers, leveranciers, producenten en adviseurs.

Datum en Plaats
28 juni 2018 , Technische Universiteit Eindhoven, in de theaterzaal van “De Zwarte Doos’. Adres: Den Dolech 2, 5612 AZ in Eindhoven. Bij de locatie is voldoende parkeergelegenheid. De locatie is op loopafstand van het NS Station Eindhoven Centraal.

Deelname kosten
Deelname aan de workshop kost € 325, -incl. BTW. Bij deelname ontvangt u het boek “Besmettingspreventie in de Zorg”. Na aanmelding via info@fmtgezondheidszorg.nl ontvangt u een factuur. U kunt ook aanmelden en betalen via onderstaand inschrijfformulier.

Workshop Besmettingspreventie in risicovolle ruimtes


Deelname aan de workshop kost € 325,00 (incl 21% BTW). Een factuur wordt u toegezonden.

[inschrijf-fmtacademy-BesmettingspreventieInRisicovolleRuimtes]