Ziekenhuizen moeten meer gaan samenwerken en op de juiste manier investeren in kwaliteit van zorg en arbeid.
FNV Zorg & Welzijn reageert hiermee op het jaarlijkse onderzoek van accountantskantoor BDO, waaruit blijkt dat één op de vijf ziekenhuizen in Nederland in financiële problemen zit. Vooral voor de kleine algemene ziekenhuizen moet er snel iets veranderen om faillissement te voorkomen. ‘Het is van groot belang dat de kleine streekziekenhuizen blijven bestaan’ zegt Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. ‘Door keuzes te maken in het zorgaanbod en personeel met de zorg mee te laten verhuizen, komen de kleine ziekenhuizen hopelijk uit de gevarenzone.’
Samenwerking vergroten
‘Als ziekenhuizen in één regio meer met elkaar gaan samenwerken, kunnen de kleine ziekenhuizen in de regio blijven bestaan. Patiënten hoeven minder ver te reizen en blijven verzekerd van optimale zorg. De kleine ziekenhuizen moeten daarbij keuzes maken in de zorg die zij nog blijven bieden en daarin blijven investeren. Dat geldt ook voor het personeel. Als specialisten zich naar de grote en universitaire ziekenhuizen verplaatsen, verhuist het personeel mee met die zorgvraag. Dit alles uiteraard onder de juiste voorwaarden.’
‘Neem de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Groningen dat heel nauw samenwerkt met het UMC Groningen. Eén keer in de week houdt een specialist van het UMC spreekuur in het OZG. Zo blijft de zorg dicht bij de patiënten en kan het kleinere ziekenhuis zich beter richten op de zorg die het blijft bieden. Daarnaast is er nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio, inclusief Duitse ziekenhuizen in het grensgebied’, aldus Merlijn.