Het Oncologisch Centrum Amsterdam – een samenwerkingsverband van OLVG, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en BovenIJ ziekenhuis – heeft een overeenkomst gesloten met het Antoni van Leeuwenhoek.
Samen willen de ziekenhuizen de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker verder verbeteren.
De ziekenhuizen betrokken bij het Oncologisch Centrum Amsterdam en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) werken al langer samen. Doel van deze nieuwe afspraken is verdere verbetering van de kwaliteit, bereikbaarheid en doelmatigheid van de zorg voor de patiënt met kanker. Onder andere door het uitwisselen van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van netwerkzorgpaden. Ook de continuïteit van zorg voor patiënten die (deels) niet in het eigen ziekenhuis behandeld kunnen worden is gebaat bij deze krachtenbundeling.
Zorgpartners
De ziekenhuizen betrokken bij het Oncologisch Centrum Amsterdam bieden hoogcomplexe oncologische zorg en zijn bovendien gespecialiseerd in zorg voor complexere patiënten, zoals oudere patiënten en patiënten met meerdere aandoeningen. Meer dan 50% van de patiënten met kanker binnen de regio Amsterdam wordt behandeld binnen het Oncologisch Centrum Amsterdam.
Het Antoni van Leeuwenhoek is een internationaal toonaangevend ziekenhuis op het gebied van topklinische- en topreferente oncologische zorg. Daarnaast wordt in het Antoni van Leeuwenhoek wetenschappelijk onderzoek verricht naar kanker. De resultaten hiervan worden toegepast in de kliniek, waardoor patiënten volgens de laatste inzichten worden behandeld. Door de samenwerking met andere ziekenhuizen en het uitwisselen van kennis en expertise wordt deze zorg voor meer patiënten toegankelijk.
Goede samenwerking met diverse zorgpartners is cruciaal. Naast de samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek werkt het Oncologisch Centrum Amsterdam nauwe samen met de academische ziekenhuizen, met name als het gaat om gastro-intestinale carcinomen en hematologie.
Kennis delen
In de overeenkomst is onder andere vastgelegd dat een deel van de patiënten van Oncologisch Centrum Amsterdam met specialisten uit het Antoni van Leeuwenhoek wordt besproken. Hiervoor zijn vaste specialisten vanuit het Antoni van Leeuwenhoek gekoppeld aan de multidisciplinair overleggen voor onder andere longkanker en borstkanker. De ziekenhuizen werken verder aan de ontwikkeling van gezamenlijke zorgpaden en behandelprotocollen, waarbinnen kwaliteitsnormen worden vastgelegd voor onderzoek en behandeling. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van kwaliteit door het uitwisselen van ‘best practices’ en deelname aan wetenschappelijke studies.