Zorgverzekeraars hebben hun extra vermogen vorig jaar wederom zien groeien, naar 8,5 miljard euro. Dat is bijna drie keer het bedrag dat het kabinet op de zorg bezuinigt.
Ook de winsten van zorgverzekeraars zijn enorm gestegen. FNV-bestuurder Gijs van Dijk: ‘Bizar dat we een systeem hebben waarbij zorgverzekeraars worden verplicht om miljarden op te potten, terwijl zorgpremies stijgen en mensen zorg mijden omdat het eigen risico te hoog is. Dit is geld voor zorg en dat moet aan zorg worden besteed.’ FNV vindt dat het rendementsdenken in de zorg is doorgeschoten en wil dat de menselijke maat weer terugkeert.
Zorgverzekeraars zijn nu alvast geld aan het oppotten zodat zij voldoen aan nieuwe Europese regels over de vermogens van verzekeraars. Zorgverzekeraars hebben echter met veel minder risico’s te maken dan inboedel- of autoverzekeraars. In Nederland zijn mensen immers verplicht voor zorgkosten verzekerd. Daarom is het overdreven dat zorgverzekeraars miljarden moeten oppotten en kunnen er soepelere eisen aan het vermogen van zorgverzekeraars worden gesteld.
FNV vindt dat de miljarden van de zorgverzekeraars – geld voor zorg – ook echt aan zorg moeten worden besteed. Steeds meer mensen mijden de zorg die zij eigenlijk nodig hebben, omdat zij het eigen risico niet kunnen betalen of omdat de zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt. De vakbond ziet bovendien, bijvoorbeeld in de wijkverpleging, dat zorgverzekeraars extra bezuinigen en zorgaanbieders uitknijpen waardoor loondump en ontslagen op de loer liggen. Mensen hebben steeds minder of helemaal niks te zeggen over waar en van wie zij zorg willen krijgen. Van Dijk: ‘Zorgverzekeraars leggen steeds vaker dictaten op aan zorgaanbieders en verzekerden. Het gaat ze teveel om geld, geld, geld. De zorg moet weer over mensen gaan.’