Slachtoffers van medische incidenten kunnen in Nederland nog niet rekenen op dezelfde opvang en erkenning als slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. De enorme impact op het leven en de behoefte aan erkenning en hulp zijn echter vergelijkbaar. Er is vaak sprake van uiterst schrijnende situaties waarin begeleiding hard nodig is om een veranderd leven weer op te pakken. Gedupeerde patiënten en hun naasten verdienen daarbij steun en aandacht. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een programma ontwikkeld met als doel meer openheid, erkenning en goede opvang voor gedupeerde ziekenhuispatiënten. Als onderdeel van het programma Open in de zorg zijn Fonds Slachtofferhulp, het UMCU, St Jansdal en het Diakonnessenhuis, vandaag gestart met de pilot Casemanagement Medische Incidenten. In de komende anderhalf jaar wordt bij minimaal 50 incidenten een onafhankelijk casemanager ingezet die gedupeerde patiënten en nabestaanden bijstaat en wordt direct onderzocht welke meerwaarde dit heeft.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Een medisch incident heeft vaak verstrekkende gevolgen. De impact van zo’n gebeurtenis kan voor gedupeerden groot zijn en ook voor betrokken artsen is het meemaken van een incident of calamiteit dikwijls zeer ingrijpend. Met deze pilot werken we daarom met onze samenwerkingspartners en ziekenhuizen toe naar meer openheid, erkenning en goede opvang. Dat is niet alleen van meerwaarde voor gedupeerde patiënten en hun naasten, maar ook in het belang van artsen en de ziekenhuizen.”

Pilot casemanagement medische incidenten
Veel gedupeerde patiënten van een medisch incident hebben behoefte aan langdurige ondersteuning en deskundige hulp van een onafhankelijk persoon op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis in openheid hebben gecommuniceerd over het incident en alles in werking is gezet wat redelijkerwijs mag worden verwacht. De pilot casemanagement voorziet in deze behoefte en biedt gedupeerde patiënten van het UMC Utrecht, Diakonessenhuis en St Jansdal langdurige en intensieve ondersteuning tot afronding van een (eventueel) juridisch traject.

 

Jan Voorburg, lid Raad van Bestuur, St Jansdal: “Met onze deelname aan deze pilot geven we gehoor aan onze behoefte om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen, ook als de medische resultaten niet zijn zoals werd verwacht. Een integrale benadering van fysieke, financiële, juridische, psychische en sociale problemen is hierbij een vereiste. Op deze manier past de voorgenomen aanpak volledig in onze strategie die is gebaseerd op ‘Positieve Gezondheid’.”

 

Programma Open in de zorg
De pilot Casemanagement is onderdeel van het programma Open in de zorg. Hierin werkt Fonds Slachtofferhulp, samen met diverse partners waaronder de betrokken ziekenhuizen en onderzoekers van de UvA, VU Amsterdam en het NIVEL, toe naar openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. In het programma worden de behoeften van gedupeerde patiënten en hun naasten in concrete initiatieven vertaald en de leemten in het huidige hulpaanbod gevuld.

 

Over Fonds Slachtofferhulp
Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoeken en projecten werkt Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken. Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl

Fotobijschrift: [Foto: v.l.n.r. John Taks (Diakonnessenhuis), Ineke Sybesma (Fonds Slachtofferhulp), Jan Voorburg (St Jansdal) en Jan-Willem Lammers (UMCU) | Fotograaf: Joshua Rood]