Reports, service provider voor connected data-analytics en datavisualisatie in de zorg, kondigt de overname aan van Inforay International B.V., specialist in stuurinformatie in de zorgsector. De kennis, technologie en klanten van beide partijen vullen elkaar aan, waardoor Reports zijn huidige positie in de Nederlandse zorgsector verstevigt en zijn technologie en dienstverlening verder kan uitbreiden.

De vraag naar datavisualisatie en begrijpelijke managementinformatie neemt toe in de zorgsector. Deze overname past binnen deze ontwikkeling. Marion de Waard, CEO van Reports: “Vooraf spraken wij met diverse klantrelaties van Inforay. Zij zien de meerwaarde van de technologie van Reports. Door consolidatie binnen de Nederlandse zorgsector moeten zorginstellingen meer doen, met minder middelen. Reports’ data-analyse en datavisualisatie helpen de registratiedruk te verminderen en zelfs de kwaliteit van zorg structureel te verbeteren, zonder dat het meer werk oplevert. Door het vertalen, visualiseren en koppelen van zorgdata naar een eenvoudig scherm voor zorgprofessionals, van bestuurders tot teamleiders, kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen proactief sturen op de verbetering van hun zorgverlening.”  

Rein Vehmeijer, algemeen directeur van Inforay: “Van een kleine startup begin jaren 2000, hebben wij ons ontwikkeld tot een leider op het gebied van stuurinformatie voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg. De integratie binnen Reports betekent voor onze klanten en onze medewerkers nieuwe mogelijkheden op het gebied van technologie, diensten en innovatie in de zorg.” De Waard vult aan: “De zorgmarkt vraag om de specialist Reports. Reports versterkt nu de specialisatie in zorg. Met de overname van Inforay zijn we groot genoeg om de schaal en complexiteit van de zorgmarkt te kunnen bedienen.Maar ook klein genoeg om snel en flexibel op te trekken met de klant.”

Managementinformatie in de zorg verandert van karakter. De Waard: “Werken en besturen in de zorg betekent ambitie. Om mensen beter te maken en om de eigen zorg voortdurend te verbeteren. Zoeken naar mogelijkheden en ruimte voor vernieuwing. Dat vraagt om een onderbouwde visie op wat komt. Om diagnose en prognose. Om scenario’s en dan begrijpelijke keuzes kunnen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat dat kan met alle informatie waar iedere zorgorganisatie al over beschikt.”

Beeld: fragment website Reports