Patiënten kunnen binnenkort sneller in het ziekenhuis in Uden terecht voor gespecialiseerde zorg op het gebied van radiotherapie; het behandelen van kanker met bestraling. Bernhoven en Instituut Verbeeten zijn hiervoor een samenwerking aangegaan. Hierdoor ontstaat voor patiënten van Bernhoven één locatie voor uitgebreide oncologische zorg. Daarnaast zorgt deze manier van samenwerken in Uden voor goede afstemming tussen de specialisten onderling, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Het brengt hoogwaardige zorg dichterbij de patiënt en verkort de reistijd.

Spreekuren in Bernhoven
Vanaf begin juli gaan de radiotherapeut-oncologen van Instituut Verbeeten een spreekuur in Bernhoven opstarten. De radiotherapeut-oncologen zien daar patiënten die in aanmerking komen voor bestraling of die voor een controle na bestraling op de poli moeten komen. Voor patiënten is het prettig dat zij hiervoor in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen. Voor de voorbereiding op de bestraling zelf zijn specifieke faciliteiten nodig. Hiervoor gaan patiënten éénmalig naar Instituut Verbeeten in Tilburg. De daadwerkelijke bestralingsbehandelingen vinden plaats in Den Bosch. Voor de nazorg zien de patiënten de radiotherapeut-oncoloog tijdens het spreekuur in Uden.

Behandelen volgens de laatste inzichten
De specialisten van Bernhoven en Instituut Verbeeten zien elkaar regelmatig op de werkvloer en werken samen tijdens multidisciplinaire overleggen en het opstellen van het behandelplan. Zij bespreken iedere patiënt met kanker en borgen zo dat het behandelplan optimaal is en in lijn met de laatste inzichten op het gebied van kankerbehandeling. Er is snelle afstemming mogelijk, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de behandeling en aan de service voor patiënten.

Toekomstplannen
Bernhoven en Instituut Verbeeten zullen de komende jaren samen optrekken om vanuit hun gedeelde waarden de integrale zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Zij gaan nieuwe zorgconcepten ontwikkelen waarbij patiënten nauwelijks merken dat ze met twee aparte organisaties van doen hebben.

Samenwerkingspartners
De samenwerking is bekrachtigd op 11 juni door Geert van den Enden (algemeen directeur Bernhoven), Chiel Huffmeijer (interim bestuurder Instituut Verbeeten), Wink de Boer (medisch directeur Bernhoven) en Theo Veninga (radiotherapeut-oncoloog Helios Radiotherapie BV).

Wink de Boer: “Bernhoven heeft een volwaardig zorgaanbod voor patiënten met de meest voorkomende vormen van kanker. Iedere patiënt met kanker wil in aanmerking komen voor de best mogelijke behandeling en Bernhoven kan die ook bieden. Met deze samenwerking kunnen we de behandeltrajecten nog beter inrichten. Ik ben verheugd dat we met Instituut Verbeeten aan een gezamenlijke reis beginnen om de beste oncologische zorg in de regio vorm te geven.”

Theo Veninga: “Als Verbeeten zijn we gewend om optimale zorg te verlenen vanuit diverse vestigingen. We werken met onze gespecialiseerde radiotherapeut-oncologen nauw samen met meerdere ziekenhuizen. We zijn trots op onze uitstekende patiëntbeoordelingen, goede logistiek en korte wachttijden.”

Fotobijschrift: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Bernhoven en Instituut Verbeeten. Van links naar rechts: Chiel Huffmeijer, Wink de Boer, Theo Veninga, Geert van den Enden en Hanneke van den Ring (secretaris Raad van Bestuur Instituut Verbeeten)

Bron: Bernhoven