Driekwart van de zorginstellingen geeft actief invulling aan het begrip ‘Gastvrijheid’. Nagenoeg alle instellingen onderkennen het belang ervan voor hun toekomstige positie. Tien procent van de ondervraagde instellingen zegt hiermee niet actief bezig te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Jaarbeurs Utrecht naar Gastvrijheid in de Zorg.
Dit onderzoek is ook een jaar geleden uitgevoerd. Het belang dat instellingen aan Gastvrijheid toekennen is in één jaar tijd substantieel gegroeid. Het begrip wordt breed uitgedragen door directie (49%) en teamleiders (55%). ‘Gastvrijheid in de zorg’ wordt meer dan ooit zowel top-down als bottom-up aangejaagd.
Driekwart van de ondervraagde instellingen geeft aan dat de investeringen in gastvrijheid het afgelopen zijn gegroeid, bij een kwart van de instellingen zelfs ‘sterk’ gegroeid. Opvallend is dat instellingen hebben geïnvesteerd in cursussen op het gebied van gastvrijheid, activiteiten voor cliënten en in marketing. Gastvrijheid wordt steeds vaker gezien als unique selling point en als zodanig uitgedragen. Daarnaast hebben instellingen extra geïnvesteerd de traditionele satisfiers voeding en interieur & beleving.
De ondervraagde instellingen, zo blijkt uit onderzoek, zijn ‘gemiddeld’ tevreden over hun inspanningen op het gebied van gastvrijheid. Zij geven zichzelf het rapportcijfer 7.2. Dat neemt niet weg dat nog een aantal uitdagingen overwonnen moet worden. Deze liggen met name op het personele vlak. Winst valt te boeken met meer bewustwording en een attitude- en mentaliteitsverandering van het personeel. ‘Luisteren naar de klant’ en ‘zorg op maat’ zijn volgens de ondervraagden andere winstpakkers.
Driekwart van de ondervraagden zegt tegenwoordig beter te luisteren naar de patiënt / cliënt, tegelijkertijd zegt slechts 46% van de ondervraagden precies te weten wat de klant wil.
Platform voor gastvrijheid, keuzevrijheid en beleving in de zorg
Naast gastvrijheid blijken keuzevrijheid en beleving ook duidelijke cruciale thema’s te zijn. Het platform Welkom in de zorg zal op 6 & 7 april 2016 in Jaarbeurs te Utrecht twee dagen lang deze thema’s centraal stellen door middel van kennisdeling, netwerken en inspiratie.