Integraal geboortedossier - foto zwangere buik

Half januari is het Centrum voor geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn gestart met gegevensuitwisseling met drie verloskundigenpraktijken in de regio. De implementatie levert veel voordeel op, zowel voor zwangere vrouwen als voor zorgverleners.

Binnen Geboortehart, de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) van Waterland en West-Friesland, werken alle geboortezorgverleners al samen. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, en ook echoscopisten en kinderartsen. De regio biedt dus al integrale geboortezorg; er is een goede connectie tussen de eerste en tweede lijn. Voor cliënten betekent dit dat zij ook bij een medische indicatie hun eigen verloskundige kunnen blijven zien, naast de bezoeken aan het ziekenhuis. Dit ondervindt waardering van alle partijen. Geboortehart vult dat aan met digitale gegevensuitwisseling. Gynaecoloog Evelien Timmerman op de site van het Dijklander Ziekenhuis en nauw betrokken bij het project: “Wij verwachten dat onze integrale geboortezorg door digitale gegevensuitwisseling nóg verder verbetert.”

VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is een landelijk programma voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De implementatie wordt de komende maanden verder uitgerold. Met de livegang loopt de integrale geboortezorg organisatie Geboortehart landelijk, maar ook regionaal voorop. Dankzij VIPP Babyconnect kunnen in eerste instantie de verloskundige en gynaecoloog, maar later ook de echoscopist en de kraamverzorgende eenvoudig en actueel patiëntgegevens met elkaar delen. Mits de zwangere hier toestemming voor geeft. Daarna maken ze de stap om gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor de zwangeren beschikbaar te stellen. Zo hoeft de cliënt niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden en heeft de verloskundige of gynaecoloog meer tijd voor haar.

Grote technische stap

Evelien Timmerman: “De verloskundige zal bij de intake aan cliënten vragen of zij toestemming geven voor gegevensdeling. In eerste instantie gaat dit om het uitwisselen van gegevens op een pdf, zoals die nu ook via Zorgdomein worden uitgewisseld. De grote technische stap hierachter is dat wij – en de verloskundigenpraktijk – publiceren, waarna een praktijk altijd de laatste, meest actuele gegevens kan binnenhalen.” Heleen de Vreede is eerstelijns verloskundige bij Verloskundigen Waterland Oost: “Digitale gegevensuitwisseling gaat een hele grote stap zijn in een nog betere samenwerking tussen verschillende geboortezorgverleners. Zo kan ik, als verloskundige, snel én met waarborging van de privacy van de cliënt, het actuele dossier van de gynaecoloog inzien.”

Deze livegang is gerealiseerd door samenwerking tussen het Dijklander Ziekenhuis, VIPP Babyconnect en de verloskundigenpraktijken Waterland Oost, Om De Noord en De Koggemeer. En de leveranciers Orfeus, ChipSoft, HINQ, ZWconnect, en projectleiding van het regionaal partnerschap Noord-Holland Noord door ZONH en Zorgring.